5e-DIMENSIE
KOSMOSOFIE


AKASHA READING

Tijdens een Akasha consult of Akasha Reading wordt contact gemaakt met de Akasha Kronieken.

Vaak speelt er één centraal probleem in iemands leven. Om inzicht in de achterliggende levensles te krijgen is een vraag aan de Heren van de Akasha Kronieken een mogelijkheid om antwoord te krijgen op de vragen die je bezig houden.

De antwoorden die gegeven worden door de Heren van de Akasha Kronieken zijn overstijgend aan het probleem dat je aan hen voorlegt, maar ze zijn helemaal afgestemd op jouw levenspad.

Deze antwoorden zijn altijd liefdevol, nooit veroordelend en bevatten precies de informatie die je op dit moment in je ontwikkeling nog hebt en die je verder op weg helpt. 

Het hogere perspectief dat je aangereikt wordt door de Heren van de Akasha Kronieken geeft vaak totaal nieuwe inzichten en een gevoel van bevrijding en vervulling.

Meestal is één reading voldoende om helderheid over je probleem te krijgen, maar de mogelijkheid tot een vervolg reading is altijd aanwezig.

Tarief op aanvraag.