5e-DIMENSIE
KOSMOSOFIE

BEN JE ER KLAAR VOOR?

De mensen die dit lezen en voor wie dit bedoeld is zullen een volmondig ‘ja’ laten horen. Ja, jullie zijn klaar voor wat er gaat gebeuren. De verwachtingen zijn hooggespannen, de instroom van hoge, energetische, kosmische lichtgolven wordt door jullie allemaal gevoeld, opgenomen in je lichaam en geest en geïntegreerd in je cellen. Er worden soms nog oude stukken naar boven gehaald, er moet ruimte worden gemaakt voor de nieuwe energie, de oude trilling moet verdwijnen.

Bij sommigen van jullie zorgt dat ervoor dat oude conditioneringen, angsten en emoties de kop opsteken, ze komen naar de oppervlakte om losgelaten te worden, het hoort bij het oude, het mag gaan als een vlinder in de wind. Soms komen er onverwerkte herinneringen bij jullie boven die allang vergeten waren. ‘Oh hemeltje, zat dat er ook nog?”. Ja, alles moet eruit, alles dat je niet meer dient, dat je niet meer nodig hebt. Een vlinder moet vliegen, laat het gaan, het is ballast dat je tegenhoudt op je vlucht.

En de mensen die bewust zijn weten dit, ze doen hun innerlijke werk, ruimen alles op. Het proces om de ui af te pellen heeft soms jaren en ook veel tranen gekost, tja, dat doen uien nou eenmaal. Zie je het verband?

Zo, dat was een mooie inleiding, maar daar willen we je eigenlijk niet op wijzen, want dit wist je al. Wat je misschien niet beseft is dat de intense energetische golven die nu binnenstromen niet alleen jou maar iedereen, ook de onbewusten, overspoelt. En, ook bij hen worden nu stukken losgetrild van de oude energie. Ook bij hen komt het aan de oppervlakte, maar de meesten hebben nog niet geleerd op welke manier ze los moeten laten. De kans bestaat dat deze mensen nog volledig vanuit hun driedimensionale denken reageren. En dan is er een zeer grote kans dat er niet, zoals bij bewuste mensen, het nodige innerlijke werk wordt gedaan, maar dat het een totaal andere uitlaatklep krijgt, namelijk door projectie!

En de feestdagen staan voor de deur, samen zijn in kleine groepjes. Alles is mogelijk. Voel je al wat wij je willen vert3ellen? Alles is mogelijk ook al hoeft het niet zo te zijn.

Wij geven je één advies: blijf weg uit het drama van anderen, van familie, vrienden of kennissen. Laat je er niet in betrekken, wijs mogelijke projectie af, ga niet in de verdediging als het gebeurt. Blijf uit het drama want het verlaagt je trilling, het zuigt alle positieve energie uit je en het zal onaangenaam voelen. Je hoort niet meer thuis in het drama van anderen.

Jij bent Liefde

Jij bent Licht

Jij bent Harmonie

Geniet van de energetische rollercoaster, geniet van de prachtige, kosmische, goddelijke energie die instroomt op Aarde. Neem het in je wezen op, het zal je zó goed doen. Blijf weg van de illusie, je hebt het niet meer nodig.

Wéét!

De Blue Spirits


Verder naar: Dialoog


Terug naar: Channelings van de Blue Spirits