5e-DIMENSIE
KOSMOSOFIEDE LEVENSLIJN

Wees niet bang. Wees niet zorgelijk. Wees niet negatief of gefrustreerd, want er is geen reden toe. Het komt nu aan op innerlijke zekerheid en vertrouwen. Zoveel van jullie zijn de verbinding kwijt geraakt met God, de Bron van Leven, Liefde en Waarheid. Via de verbinding zul je alles ontvangen dat je nodig hebt. Heb je je wel eens afgevraagd waar het leven in jou vandaan komt? Waarom het leven in jou doorgaat zonder dat je er bij na hoeft te denken?

Het leven in jou is het levende bewijs van God – de Bron – de Kracht – Al-dat-Is of Ik Ben. Zonder die verbinding kan je lichaam niet bestaan. Je ontvangt je levenskracht door je geest die je ziel voedt. Je ziel is met een – voor je fysieke oog onzichtbaar – zilveren koord verbonden met de Bron. Onverbrekelijk – eeuwig – onveranderlijk. Het is je goddelijke ‘navelstreng’ die nooit verbroken wordt. Je kunt jezelf niet afscheiden van God, je kunt het zilveren koord van je ziel niet losmaken. Je kunt hooguit vergeten of ontkennen dat het bestaat, maar daarmee heb je het nog niet verbroken, dat ligt buiten je macht.

Op het moment dat de ziel weet dat het tijd is om naar Huis te gaan wordt de ziel langzaam maar zeker via het zilveren koord naar Huis gehaald. Het lichaam blijft achter omdat het de ziel niet meer dient. Alle zilveren koorden zijn verbonden met de Bron. Er is niet één ziel die belangrijker is dan de andere. Er wordt niet één ziel voorgetrokken, buitengesloten of in een hogere of lagere rang geplaatst, dat is menselijke perceptie. Elke ziel is even belangrijk, even waardevol, elke ziel heeft recht op de levenskracht van de Schepper.

De Levenskracht, de leven gevende Kracht die door het zilveren koord vloeit is liefde, het is de sterkste kracht in het universum. Mensen die hun ziel vergeten zijn kunnen deze kracht niet goed in zich opnemen en langzaam, heel langzaam trekt de ziel zich dan meer en meer terug. Maar de ziel blijft altijd de mens ‘duwtjes’ geven, mogelijkheden creërend o de mens bewust te maken van de leven brengende liefdeskracht. Soms lukt dat en soms niet. Het is afhankelijk van de mens zelf en de vrije wil. Het kan gebeuren dat de mens zozeer in het duister is weggezakt dat de ziel hem/haar niet meer kan bereiken.

Wees bereid om te ontvangen wat je in liefde gegeven wordt: het leven in jou, de liefde in jou, bewustzijn in jou en deel het vrij met alle andere mensen want samen vormen jullie één mensheid. Er is maar één mensheid en iedere ziel die hier op aarde leeft hoort gelijkwaardig bij.

De Meester door Pyts Boschma

Delen is het Licht versterken


Volgende