5e-DIMENSIE
KOSMOSOFIE


DE NIEUWE DIMENSIE

Ondanks alle ellende die wij als mensheid moeten ondergaan is er ook goed nieuws

We leven nu in de tijd waarin de duisternis probeert om de controle over de mensheid in stand te houden terwijl ze weten dat het einde nadert. Het goede nieuws is dat er een verhoging van de frequentie waar te nemen is waardoor het bewustzijn van mensen plotseling wordt vergroot en onder invloed waarvan – en dit is bewezen – ons DNA in hoog tempo verandert. Sommige mensen noemen het ‘The Event’ of ‘The Shift’, anderen noemen het ‘Versnelde vibratie’ of ‘De vibratie van waarheid’. Deze verhoging van de frequentie zal fungeren als een wekker die mensen eindelijk wakker maakt uit de comateuze toestand waarin ze zich al zo lang bevinden. Een ander kenmerk van deze vibratieverhoging is dat de waarheid hoe dan ook naar buiten zal komen, dat dit simpelweg door niemand is te stoppen omdat het onderdeel vormt van het ontwakingsproces. Wij staan nu aan het einde van het ene tijdperk en op het punt om het volgende binnen te gaan in onze evolutionaire ontwikkeling. Het is een tijdperk dat zich zal kenmerken door onder meer een enorme sprong in bewustzijn.  Wij bevinden ons nu nog in een matrix van macht en controle, dit hoort bij het oude tijdperk, maar naarmate wij verder de nieuwe frequentie – het nieuwe tijdperk – binnen gaan, zal deze matrix geen stand kunnen houden en zal verdwijnen. Wanneer je het heel simpel stelt dan leven we in een wereld die totaal anders is dan die waar we naar toegaan of al gedeeltelijk zijn. De duistere machten en krachten stellen alles in het werk om de matrix in stand te houden en ze overladen ons met alle ellende die ze tot hun beschikking hebben. We leven in turbulente tijden, maar voelen al het nieuwe tijdperk en wereldwijd heel velen met ons.  

Er is nog veel dat we misschien niet begrijpen, maar onder invloed van fotonen, licht- of bewustzijnsdeeltjes uit de kosmos – zal de informatie zodanig veranderen dat wij ineens wel in staat zijn om ineens te doorzien wat eerst onbegrijpelijk was. Een foton is een kwantum deeltje licht, een kleinst mogelijk pakketje licht in een bepaalde golflengte. Het wordt uitgestoten door een atoom gedurende de overgang van de ene energietoestand naar de andere. Deze techniek wordt onder meer gebruikt bij een CT Scan. Als elementair deeltje reist de foton met de snelheid van het licht – afhankelijk van de frequentie, massa en het momentum. Een foton heeft de dualistische eigenschap dat het zowel een deeltje kan zijn als een golfverstoring zonder massa. Waaruit bestaat een fotonengordel? Als de fotonengordel de Aarde raakt welk effect zal het dan hebben op het leven op onze planeet? Wat is het doel van een fotonengordel? De fotonengordel is een immens groot deel van de ruimte dat intense elektromagnetische straling uitstuurt door het zichtbare spectrum en dan nog verder in het hoogfrequente onzichtbare lichtspectrum tot zelfs iets in het röntgenspectrum. In de diverse media is al melding gemaakt van het feit dat de intensiteit van "gevaarlijke" straling die door de gaten in de ozonlaag bepaalde delen van onze planeet bereikt, geweldig is toegenomen. Als de elektrische en magnetische velden van de planeet instorten, dan zullen ook alle atomen op aarde veranderen. De atomen in onze lichamen zullen worden omgevormd tot een nieuw lichaam, een lichaam wat semi-etherisch zal zijn, en de sluier om het ons omringende bewustzijn zal worden verwijderd. De confrontatie met de fotonengordel zal een belangrijke rol spelen in de transformatie van de mensheid. De planeet aarde zal opnieuw worden geboren, en het kan zich daarbij in tweeën delen of zichzelf reproduceren. Ieder van de twee ontstane delen zal zijn "heelheid" houden, waardoor er zowel een derde als een vierde dimensie aarde zal ontstaan; parallel dus.  

Inmiddels hebben al heel veel bewustzijnsgolven onze aarde bereikt en de golven beïnvloeden ons dagelijks leven heel erg duidelijk. Er zijn talloze mensen die deze frequentieverhoging kunnen voelen. Het goede nieuws daarbij is dan weer dat het nieuwe tijdperk ook steeds dichterbij komt.

Nog maar even volhouden dan.

 BRON ARTIKEL: DAVID ICKE


Verder naar KENMERKEN VAN DE NIEUWE TIJD


Terug naar LICHTWERKERS of KENNIS