5e-DIMENSIE
KOSMOSOFIE

DE ROEP VAN BINNEN

Onzekerheid – verwarring – twijfel – scepsis. Dat alles speelt momenteel in jullie leven. Maar het is een illusie, een creatie, misleiding van hen die willen dat je niet meer weet wat je moet of kunt geloven. Er worden spellen gespeeld en jullie kunnen de spelers niet zien of herkennen en jullie weten niet welke kleur ze hebben.

Jullie willen graag geloven dat het waar is wat je leest, ziet of hoort, maar je durft het niet meer te vertrouwen, je bent bang dat je het bij het verkeerde eind hebt. En daar is de clou: ‘Bang’. Angst. Het is een andere angst dan die van anderen, maar het is dezelfde trilling en energie. Zie je het? Zie je het?

Je ziet heel veel om je heen gebeuren, we zullen het allemaal niet benoemen want morgen zal het anders zijn dan vandaag. Wij begrijpen je zorg voor je dierbaren en ook – op een ander vlak – voor jezelf. En toch ga je door en door, want er is iets dat je lijkt te duwen, diep, diep in je innerlijk is iets dat je door laat gaan op de door jou gekozen weg. Diep van binnen weet je dat opgeven geen optie is, want je doet het niet alleen voor jezelf maar voor alle mensen.

Die roep, die stem diep van binnen, is van ons, wij horen bij de Bron, bij God. Wij zijn het collectief van gidsen en beschermengelen die door jullie heen voor de mensheid werken. Wij leggen de vaste overtuiging in jou dat je op de juiste weg bent, wat er ook gebeurt. En diep van binnen leggen in je ziel de woorden: ‘Alles is goed, alles is mogelijk’.

Het Goddelijk Plan wordt uitgevoerd, de uitkomst staat vast. De Aarde is verhoogd en alles dat leeft met haar. Dat wat niet meer op de Aarde past, dat haar niet dient, komt aan het Licht en wordt weggezuiverd, net zoals er dingen, situaties en zelfs mensen uit jullie leefwereld verdwijnen. Alles dat niet bij jou past, dat niet zuiver is, verdwijnt. Je weet het.

Zonder deze zuivering kun je niet verder, kan de Aarde niet verder groeien tot een planeet van en vol glorieus licht. En alles dat nu aan het licht komt moet verdwijnen, jullie weten – tenminste de meesten van jullie – welke gruwelijkheden er al eeuwenlang verborgen zijn gebleven. Ze worden nu bekend, ze verdwijnen langzaam maar zeker. Bid voor de mensen die deze taak op zich genomen hebben, de dingen die zij zien zijn op hun netvlies gegrift en zullen nooit weer uit hun geheugen verdwijnen.

Vraag Spirit – De Meester – of ons de Blue Spirits elke dag om leiding, liefde, licht voor alle mensen van goede wil. Voor alle mensen die het Licht dienen. Vraag om gezondheid, liefde, vrede, bewustzijn en allerlei andere dingen voor alle mensen die het goede dienen. Het is niet zo dat wij je de eerste keer niet horen, integendeel, maar door te vragen en in gesprek te gaan maak je jouw verbinding met Spirit sterker. Dank Spirit dat je gehoord bent en dat het zo zal zijn. Praat met Spirit alsof het je Allerbeste Vriend is, wat zo is het namelijk. Deel alles waar je je zorgen over maakt en vraag om leiding en kracht en moed. Zeg dat je dankbaar bent voor alle goede dingen die er gebeuren. Vraag alles, het zal je gegeven worden.

Manifesteer die wereld die je graag wilt zien door hand in hand met Spirit door het leven te gaan. Alles is mogelijk. Alles is goed.

De Meester en de Blue Spirits

Terug