5e-DIMENSIE
KOSMOSOFIE

EEN BELANGRIJK VERSCHIL

Er gebeurt van alles en er is ook iets dat door velen is gevoeld: de laatste dagen is er weer een zonnevlam over de Aarde gegaan. Deze zonnevlammen beïnvloeden alle mensen. Jullie merken het aan de symptomen van je eigen lichaam en psyche en ook aan het gedrag van anderen. Door de verhoogde trilling worden er oude energieën in je lichaam en geest losgewoeld die losgelaten moeten worden. Er moet steeds weer ruimte gemaakt worden om de hoge manasische liefdesgolven op te kunnen nemen die via de zonnen in het universum doorgegeven worden en jullie via jullie eigen zon bereiken. Jullie cellen nemen deze energie op, maar als deze nog gevuld zijn met ‘oude’ energie wordt die er letterlijk en figuurlijk als het ware uitgeduwd. Als je weet wat er gebeurt kun je alle symptomen herkennen en het proces gemakkelijker doorlopen.

Je vraagt je af wat er gebeurt met de mensen die dit proces niet herkennen of erkennen. Wij zeggen je dat ze de energie op dezelfde manier ontvangen, maar ze interpreteren de symptomen op de oude manier, namelijk als ziek voelen. Omdat ze geen idee hebben wat er gaande is kunnen ze de signalen en tekens ook niet herkennen. Het heeft ook geen enkele zin om dit aan hen te proberen uit te leggen, zij zitten nog steeds in de lagere trilling en zijn onbereikbaar voor inzicht hierin. De tijd komt nog wel voor hen, iedere ziel ontwaakt op de eigen tijd.

Zullen alle zielen ontwaken? Nee! Er zijn mensen die bewust hun ziel het zwijgen opgelegd hebben en wiens levensvlam hen alleen nog in leven houdt. Hun ziel spreekt niet meer in hun binnenste, zij missen de taal van de ziel: het gevoel. Zij hebben al het gevoel in zichzelf gedoofd en het zwijgen opgelegd. Zij zullen niet ontwaken.

Wij willen je iets uitleggen waar misverstanden over bestaan: er is een verschil tussen niet ontwaakte zielen dat we toch willen nuanceren. Er zijn zielen die hun licht bewust gedoofd hebben omdat ze niets meer willen voelen dat afkomstig is van de ziel. Zij zullen niet ontwaken, wij zeiden het al. Maar de mens die liefde in zich draagt zal altijd meegaan in het kosmische ascensieproces, want liefde heeft de hoge kosmische trilling die nodig is. Daarmee hoeven ze nog niet voor de aardse perikelen ontwaakt te zijn, dat zijn twee verschillende dingen. Liefde is alles. Wéét.

CHANNELING 17 FEBRUARI

Jullie zijn moe, wij weten het. Jullie dwalen rond op zoek naar - letterlijke - lichtpuntjes, sprankjes hoop die jullie de moed geven om weer verder te gaan. Jullie zien - als jullie goed opletten - de scheuren ontstaan, langzaam maar zeker en jullie zien ook dat men probeert deze scheuren zo snel mogelijk weer te dichten.

Binnen in jullie is de weg en de waarheid te vinden. Binnen in jou fluistert een zachte stem: 'Herken je het lichtpunt? Zie je de scheur? Wees je ervan bewust dat door de scheuren die ontstaan het Licht valt en schrik niet als plotseling dat wat achter de scheur verborgen lag naar buiten komt. Schrik niet, maar kijk vanuit de waarnemende positie naar het grotere geheel. Het moet zo zijn, als alles dat verborgen is geweest opgelost moet worden, dan moet het eerst aan het Licht komen.

En zó is het!

CHANNELING 18 FEBRUARI

Jullie zijn de Lichtwerkers. Jullie herkennen de tekens, jullie zien en horen wat niet verteld wordt. Jullie weten wat verborgen wordt, jullie zijn degenen die de scheuren veroorzaken door jullie vasthoudendheid. Jullie zijn de koppigste, sterkste, eigenwijste, lichtdragende zielen die deze taak op je genomen hebben omdat het in je zielenprogramma staat.

Jullie worden gedreven door een onzichtbare constante Kracht, moegestreden maar niet verslagen. Rust zo nu en dan even uit lieve ziel, je wordt hoog geëerd, je naam wordt genoemd, er wordt vol bewondering naar je gekeken. In de toekomst zul je een teken dragen waardoor iedereen zal weten dat je hier was, in deze tijd. Je bent een wegbereider en een lichtdrager en je bent sterk. Twijfel nooit aan de uitkomst, die staat vast. Wat God opgedragen heeft is al uitgevoerd. God zijn Wil is Wet! Haar Woord is de scheppende Kracht. Wéét!


VOLGENDE

TERUG NAAR CHANNELINGS VAN DE BLUE SPIRITS