5e-DIMENSIE
KOSMOSOFIE


EVOLUTIE

Als je naar de wereld kijkt moet je een onderscheid maken tussen de wereld planeet Aarde en jullie mondiale maatschappij – de zogenaamde beschaving – als wereld.

Zal jullie planeet Aarde veranderen door de verschuiving van energie en trilling? Jazeker en die is al aan het veranderen. Er is je gezegd dat je op de tekens aan de hemel moet letten en die zijn al volop voorhanden. Zoek en je zult vinden. En omdat ze gefilmd en vastgelegd zijn door ‘gewone’ mensen met ‘gewone’ mobiele telefoons kun je weten dat het waar is. De Aarde zal altijd blijven bestaan, dat is haar bestemming.

Maar omdat de mensheid haar dreigde te vernietigen is er nu een hoger energetisch plan in werking gesteld, waardoor zij als planeet nu veel sneller naar een hogere trilling gaat. Het was gepland dat de mensheid haar op een hogere trilling zou brengen door haar te eren en te koesteren. De mensheid heeft dat niet waargemaakt, er waren teveel tegenwerkingen, dus is er een goddelijk ingrijpen geweest om de verschuiving mogelijk te maken. Niets gaat verloren dat van goddelijke oorsprong is.

Om dit goddelijke ingrijpen mogelijk te maken zijn er na de laatste wereldoorlog meer dan 65 miljoen zielen geïncarneerd met een speciale opdracht, missie en taak. Het zijn de wegbereiders, de grondtroepen, de werkers, leraren, schrijvers, helers, strijders en klokkenluiders. Het zijn de zielen die hun stem laten horen en die door hun woorden en daden de Aarde naar een hogere trilling begeleiden. Het zijn de rebellen van het universum, sterk en dapper.

Deze kosmische rebellen begeleiden, helpen en werken aan de realisatie van de volgende stap in de menselijke evolutie. De mens evolueert naar een hoger bewustzijn (licht). Door kennisoverdracht, energetisch werk en bewustwordingswerk helpen zij de mensen om de hogere universele trilling op te nemen en/of op Aarde te verankeren. Zij zijn de alchemisten, de veranderaars, die nu volop in hun kracht staan om de mensheid een stap vooruit te helpen. Zoals altijd worden ze voor gek verklaard, verguisd, buitengesloten en uitgelachen. Maar ze weten waarvoor ze gekomen zijn en laten zich niet van de wijs brengen, ze zullen niet eerder rusten tot hun taak er op zit.

De echte kosmische rebel dient het Licht en de Liefde. Je kunt hem of haar herkennen doordat ze nooit iets tegen je zullen zeggen dat je bang maakt. Ze reageren altijd vanuit liefde en compassie. Laat dat een referentiepunt voor je zijn in de tijden van polariteit.

De échte Meester creëert Meesters!

WÉÉT! 

De Blue Spirits


Verder naar: De Waarheid


Terug naar: Channelings van de Blue Spirits