5e-DIMENSIE
KOSMOSOFIE

HET VELD

Wij laten je nu het zwaard van de Waarheid zien en het is vlijmscherp gesneden. En toch is het erg moeilijk voor jullie om de Waarheid te herkennen op dit moment. De duisternis is zich als het licht aan het vermommen en het vergt een zeer zuiver hart en een nog zuivere geest om het te doorzien.

Alle boodschappen die op liefde zijn gebaseerd zijn de Waarheid. Als je het tegendeel voelt – en let op, het tegendeel van liefde is NIET haat zoals zovelen denken, maar het is angst. Als je angst voelt bij een boodschap dan is het geen Waarheid. Laat dit een leidraad voor je zijn. Alle boodschappen die ook maar een spoor van dreiging, bang maken, angst of doemdenken bevatten, ook al is het maar één woord in de hele boodschap, komen niet van het Licht en de Waarheid.

Het is nu erg belangrijk om in jouw Waarheid te blijven, standvastig in de volle overtuiging dat alles goed is, dat er niets en dan ook helemaal niets verkeerd kan gaan. Wat er momenteel speelt op aarde heeft heel veel facetten, het gaat veel dieper dan de meesten van jullie beseffen en alles, maar dan ook werkelijk alles, moet aan het Licht worden gebracht om de hogere trilling op aarde te kunnen verankeren.

Jullie Lichtwerkers doen dit werk individueel, men denkt dat door jullie van elkaar af te zonderen het licht gedempt of uitgedoofd kan worden. Maar jullie zijn op een totaal andere manier verbonden, het is niet nodig om fysiek bij elkaar te zijn, jullie zijn door jullie trilling verbonden in de geest. Jullie Licht verbindt zich op de hogere trilling in het Veld van Bewustzijn.

Dit Veld is voor krachten met een lagere trilling niet te bereiken, het is onaantastbaar. Deze krachten hebben de trilling en frequentie niet om toegang te krijgen tot het Veld. Zij weten niet welke informatie in het Veld opgeslagen ligt.

Jullie worden niet voor niets steeds opgeroepen om je trilling hoog te houden, wij zeggen het nog maar een keer om je er op te wijzen hoe belangrijk het is.

Je houdt je trilling hoog door vandaan te blijven bij de lagere trillingsvelden. Observeer wat er gebeurt, stel je kort op de hoogte van het nieuws, mijd discussies, glimlach veel en vaak, zing als je de gelegenheid hebt, luister naar mooie muziek, hou je bezig met je passie of hobby, speel met kinderen of huisdieren, lees een goed boek, kijk naar ontspannende films en series enzovoort. Knuffel veel en vaak en volg je gevoel bij alles wat je doet.

Wij weten dat jullie allemaal je uiterste best doen, wij zijn trots op jullie en we houden van jullie. Alles is mogelijk, alles is goed, vergeet het niet. Alles is goed.

Wéét. 

Verder naar Even rust

Terug naar Channelings van de Blue Spirits