5e-DIMENSIE
KOSMOSOFIE

HET PUNT NADERT

Ga naar de ruimte in je Geestelijk Hart en zoek de verbinding met je engelen en begeleiders. Ja, we noemen deze keer voor de eerste keer je engelen. Ieder mens heeft zeven engelen om zich heen, twee beschermengelen en vijf begeleidende engelen. En nee, zij – wij – zijn niet de schattige kerstboomengeltjes met de trompetten en het baby uiterlijk. Wij zijn grote Lichtentiteiten, groot, sterk, machtig en krachtig. Wij hebben de vrije wil die ons ook geschonken is door de Schepper – net als jullie – aan hem teruggegeven. Wij komen vanuit het bewustzijn en de wil van de Bron van Creatie.

En deze Bron, de scheppende liefdesbron van het omniversum heeft een goddelijke opdracht gegeven: ‘Haal mijn schepping dichter naar mij toe, haal ze uit de verlaagde trilling waarin zij zich al zo lang bevinden en breng ze naar een hogere trilling’.

Dit is wat wij doen, dat proces is al tientallen jaren gaande en nadert de voltooiing. Wanneer? Dat weet alleen de Bron Zelf, die informatie is aan niemand gegeven. Maar wij weten dat het punt nadert waarop het een voldongen feit zal zijn dat de trilling verhoogd is, want het is de enige weg die gevolgd kan en mag worden.

Hoe het precies zal gebeuren? Het is al gebeurd! Wij hebben de taak om de hele mensheid te begeleiden in dit proces, het proces zelf staat onder leiding van de Bron. Alle gebeurt op de perfect goddelijke tijd. Geen ziel zal verloren gaan, geen mens zal alleen gelaten worden. Maar de mens beschikt over de vrije wil, de keuze is aan de mens zelf. Er is nu voldoende informatie voorhanden om een keuze te kunnen maken, er is geen onwetendheid meer, alleen nog keuzes.

Er is veel informatie die gebaseerd is op misleiding én er is veel informatie die gebaseerd is op de waarheid. Jij bezit alle innerlijke mogelijkheden om het juiste onderscheid te kunnen maken. Gebruik het gereedschap dat je door je Schepper geschonken is. Het komt nu aan op het rotsvaste vertrouwen in je verbinding met de Bron van Leven en Liefde. Als je hierop vertrouwt zul je merken – of je hebt al gemerkt – dat alle informatie op het juiste moment op je pad komt.

Alles is gestuurd, alles is onder controle, alles is goed. De uitkomst van de Goddelijke Opdracht staat vast en is al gerealiseerd op het moment dat de opdracht gegeven is. Het geschenk van de vrije wil wordt tot het allerlaatste moment gerespecteerd, maar het proces is onstuitbaar, niet te stoppen. Zo is het.

Wees niet bang, er is niets om bang voor te zijn, je bent het Licht – je bent Bewustzijn van de Bron van Bewustzijn. Een levensvonk van de Bron van Leven. Je bent eeuwig en oneindig en je hebt eeuwigdurend perspectief, wat zou er kunnen gebeuren als je zó beschermd wordt? Helemaal niets!

Er wordt van je gehouden – je engelen, gidsen en dierbaren staan om je heen. Je hebt maar één opdracht: wees de Liefde, ook al is er nauwelijks liefde meer te vinden naar het schijnt. De Bron van Liefde is er altijd en kijkt door jouw ogen naar de wereld. Jij bepaalt wat jij ziet!

Wéét en vertrouw.

De Blue Spirits 


Verder naar: Je ware zelf


Terug naar: Channelings van de Blue Spirits