5e-DIMENSIE
KOSMOSOFIE


HOGE VERSUS LAGE TRILLING

De meeste mensen hebben geen idee wie of wat ze zijn. Onzichtbaar in je lichaam vliegen gedachten, emoties, indrukken, inzichten, wensen, dromen fantasieën en allerlei gevoelens door je heen als een constante energetische stroom. Als je bewust bent leer je deze energetische stroompjes te herkennen, het voelt licht of donker, gelukkig of ongelukkig, blij of verdrietig enz. alle tegenpolen kunnen zich binnen enkele seconden afwisselen in jou en energie genereren. Wat ben je toch een prachtig wezen!

De hoogste energieën die je kunt ervaren zijn liefde en dankbaarheid, die zijn het sterkste. De laagste energieën die je kunt ervaren zijn intens verdriet of intense haat. De hoogste en de laatste bezitten enorme kracht, alleen de ene heeft een hoge frequentie en de andere een lage. Deze frequenties zorgen voor trilling in je lichaam en deze trilling beïnvloedt je cellen.

Je cellen bezitten bewustzijn. Dit weten de meeste mensen niet, maar je hele lichaam bezit bewustzijn en een energetisch netwerk waarlangs de trillingen door je lichaam geleid worden en je energie zich verplaatst. Alles in je lichaam bestaat uit cellen. Deze worden dus door de hoge of lage frequentie van jouw ‘mood’ of ‘mindset’ beïnvloed.

We gaan nog een stapje verder: als jouw cellen beïnvloed worden door alles dat zich energetisch in je lichaam afspeelt dan ben jij in staat om die invloed op je cellen aan te sturen met je bewustzijn. Je bent dus in staat om je cellen bewust positief te beïnvloeden door je trilling hoog te houden. Hoe je dat doet? Door hoog trillende energie te genereren. Door liefde, dankbaarheid, schoonheid, creativiteit, passie en nog veel meer positieve dingen in je leven.

En die lage trillingen? Mag je nooit weer boos of verdrietig zijn? Natuurlijk wel! Je hebt alle mogelijkheden in jou, dus alles mag er zijn. Maar als je deze lagere trilling in je leven laat overheersen, dus als je een negatieve instelling hebt in je leven, dan wordt je trilling ook lager. Maar dat mag als je je ervan bewust bent dat je je in de hogere trilling veel prettiger voelt en eraan werkt om weer naar die hogere trilling te gaan.

Begrijp je het? Zie je hoe energie werkt en wat het doet? En hoe belangrijk het is dat je een hoge trilling probeert vast te houden zodat je cellen positieve energie ontvangen? Je kunt zelf wel nagaan wat dat met je cellen doet. Ze zullen steeds meer licht – bewustzijn – ontvangen van jouw geest.

Toen je geboren werd noemde men je een ‘wonder’. Maar, je bent vergeten dat je dat nog steeds bent. Je bent zoveel meer, je kunt zoveel meer dan je beseft. Probeer je trilling hoog te houden of te verhogen door zoveel mogelijk positiviteit. Erken de negatieve pool in jezelf, maar zeg: ‘Dat heb ik ook in me, maar ik kies voor de andere kant in mezelf, dit is niet wie of wat ik wil zijn’. En verhoog dan je trilling. Jij kunt dit! Word door je bewustzijn Meester over jezelf.

Wéét!

De Blue Spirits 


Verder naar: Verlichting en verdichting


Terug naar: Channelings van de Blue Spirits