5e-DIMENSIE
KOSMOSOFIE

THUIS IN JEZELF

Er is een scheiding van geesten bezig in jullie maatschappij, het is al lang geleden door mij voorspeld. Alle antwoorden zijn te vinden, ze zijn verscholen in jullie heilige geschriften over de hele wereld. Jullie bezitten schatkamers vol kennis en wijsheid, jullie Internet is één van die schatkamers, maar het vergt een groot onderscheidingsvermogen om de echte schatten te vinden die de waarheid zijn.

Het vergt doorzettingsvermogen om de antwoorden te vinden, en daarnaast vereist het bewustzijn en het verlangen naar Waarheid. Je ziel kent alle antwoorden en soms schieten ze als het ware op in je bewustzijn. Dan heb je ineens zo’n moment waarop je tot inzicht komt over een situatie. Andere dingen zijn dieper verborgen of niet bekend in jouw geheugenbank, jouw Akasha, maar wél in die van anderen. Zij hebben dan de kennis en wijsheid die jij zoekt en kunt vinden en voor jezelf kunt gebruiken.

Het vergt doorzettings- en onderscheidingsvermogen als je op zoek gaat naar de waarheid. Maar er is nog meer nodig dan dat, je hebt ook moed en durf nodig. Want het kan gebeuren dat je informatie ontdekt die niet past bij jouw overtuigingen. Het zet je denken en weten op z’n kop. Niets is wat het lijkt.
In deze roerige eindtijd zul je ontdekken dat het steeds meer onderscheidingsvermogen vergt om de waarheid te ontdekken en het vergt een dapper mens om toe te geven dat je door nieuwe informatie ook weer tot een geheel nieuwe visie komt maar, alles is goed zolang je bewustzijn groter wordt, want wat je niet wist kon je ook niet opnemen.

Onderzoek alle dingen en hou de goede voor jezelf heb ik in het verleden gezegd. Ook die tijd is nu aangekomen. Je drievoudig brein – hart, hersenen en intuïtie – vertelt je wat het goede is. Dat wat goed is, is goed voor ALLE mensen, iedereen die erbij betrokken is moet het ten goede komen. Het feit dat er verdeeldheid heerst onder de mensen zou je aan het denken moeten zetten. Het zou je bewust moeten maken van de vraag waarom dat zo is. En een bewust mens gaat dan op zoek naar de antwoorden en informatie. Als de ander denkt dat het niet goed is, waarom denkt de ander dat dan? Zo wordt je een vol bewust en wijs mens, een kosmosoof. Dat is iemand die universele kennis en wijsheid bezit, overstijgend aan één specifieke situatie of een onderdeel ervan.
Alles dat zich nu afspeelt op Aarde heeft te maken met het ontwaken van het bewustzijn. Want hoe zou een mens de weg naar Huis terug kunnen vinden zonder autonomie, vrije wil, bewustzijn, vol bewustzijn. Diegene zou verdwalen, de weg kwijt raken, stuurloos overgeleverd aan de buitenwereld. Alleen in je binnenwereld, je onaantastbare kern, is leiding te vinden. Jij bezit de instrumenten daarvoor. Je hersenen om te denken, je intuïtie om te voelen en je hart om de verbinding met Thuis vast te houden. Als je van daaruit leeft kom je altijd Thuis, want je naam is bekend, de Hand houdt je vast, er is maar één plek waar je veilig bent. Thuis in jezelf.

De Meester door Pyts Boschma