5e-DIMENSIE
KOSMOSOFIEVERLICHTING EN VERDICHTING

De polariteit wordt scherper afgebakend, elke dag een beetje meer. De ontwaakten die de Waarheid zien beginnen meer Licht – Bewustzijn – te integreren, zij nemen, naast het innerlijk werk dat zij doen, ook de lichtfrequenties op die vanuit het universum de aarde bereiken, elke keer een beetje meer. Er zijn geen poortdagen meer, de poorten staan nu volledig open.

De nieuw ontwaakten nemen nog niet zoveel hogere frequentie op als de Lichtwerkers, zij zijn vol ontwaakt, helder wakker, maar zelfs onder hen zijn mensen die nog niet alles kunnen geloven wat geopenbaard wordt. Ieder mens is uniek, iedereen volgt een eigen pad en een eigen tempo. Er zijn momenteel veel lagen en facetten van de Waarheid die ontsluierd worden en elk mens heeft een eigen grens aan de mogelijkheid om het licht dat opgenomen wordt te verwerken en integreren. Dat proces kan niet versneld worden, het zou de mens terugwerpen in de angst, men zou zich afsluiten voor nieuwe informatie en dat is niet de bedoeling.

Het Licht – bewustzijn – moet zodanig opgenomen worden dat het letterlijk ‘helderheid’ geeft, elke keer een beetje meer. Dit vergt geduld van de mensen van het Licht, de helpers, die zo hard werken om zoveel mogelijk zielen te helpen ontwaken omdat diep in jullie blauwdruk, jullie DNA en geheugenbank – de Akasha – is gegrift dat dit bij jullie taak hoort.

Wij buigen voor jullie in diepe dankbaarheid voor het werk dat jullie op aarde doen. In de toekomst zullen jullie door alle wezens herkend worden als de strijders van het licht die in de aller donkerste tijd op aarde hier naar toe zijn gegaan om het licht te verankeren. Hoe hoog worden jullie geëerd, je hebt werkelijk geen idee, want je kunt je eigen licht niet zien. Wij zien het allemaal. Wij weten wie jullie zijn, wij kennen jullie enorme moed, dapperheid en nooit aflatende doorzettingsvermogen. En wij zien ook jullie vermoeidheid, nu jullie de steeds hogere lichtfrequenties die binnen komen moeten verankeren en ook de zielen wakker proberen te schudden.

Jullie merken nu dat de scheiding tussen de ontwaakten en de diep, diep slapenden groter wordt. De verdichting wordt steeds sterker, steeds geslotener en de zielen die nu nog willen blijven slapen reageren agressief en opstandig als jullie proberen hen wakker te maken. De mensen die jullie konden bereiken zijn bereikt. Jullie taak op dit vlak is gedaan, alhoewel wij jullie kennen, jullie geven het nog niet op zolang er nog één, en nog één, en misschien nog ééntje wakker kan worden gemaakt.

Wij werken nu al langere tijd met jullie samen, jullie voelen dit ook, maar stoppen zit niet in jullie aard. Wij hebben altijd in de duistere gebieden waar jullie vrijwillig naar toe zijn getrokken in het universum om je lichtwerk te doen samengewerkt, jullie weten het.

Er staan nu een aantal grotere dingen te gebeuren onder onze invloeden, situaties waarin wij ons licht sterker laten gelden. Dit is op mondiaal niveau en je hebt als Lichtwerker al een paar situaties herkend waarin onze Kracht zichtbaar is. Onze lichtkracht kan veel voor jullie doen omdat wij als een collectief uit de hogere dimensies samenwerken. Wij zijn sterk lieverds, twijfel er niet aan, wij zijn heel sterk. Maar zonder jullie ‘grondwerk’ zouden wij veel minder kunnen doen, jullie hebben al zoveel poorten geopend.

Laat ons nu het grotere, overkoepelende werk doen en glimlach als je onze invloed herkent. Het Goddelijk Plan is in werking, de opdracht is gegeven om de mens op Aarde dichter naar Huis te brengen. En die Opdracht, die Wil is onze Wil. Die Liefde is onze Liefde! Wij halen jullie een dimensie dichter naar Huis.

Het is tijd! Wéét dat er geen enkele ziel verloren zal gaan, ondanks de sterke verdichting die nu steeds sterker wordt. Het Goddelijk Plan geldt voor alle zielen van alle mensen, iedere ziel op het eigen niveau. God laat geen delen van Zichzelf verloren gaan, dat zou ongoddelijk zijn. Er wordt voor elke ziel gezorgd.

Wéét

De Blue Spirits 


Terug naar: Channelings van de Blue Spirits