5e-DIMENSIE
KOSMOSOFIE

 


 

  

De Kryon Begrippenlijst

Van Lee Carroll – Het originele Kanaal voor Kryon sinds 1997

Geschreven en samengesteld door Monika Muranyi
www.monikamuranyi.com

27 september 2017

 

Vertaald uit het Engels door Henk Steur

 

 

 

Het onderstaande vertegenwoordigt terminologie die door Kryon in de laatste jaren is gebruikt en ook de betekenis daarvan. 

3D

3D is een afkorting van het woord driedimensionaal dat de dimensies van lengte, breedte en hoogte omvat.

4D

4D is een afkorting  van het woord vierdimensionaal en het omvat de dimensies van lengte, breedte, hoogte en tijd.

5D

5D vertegenwoordigt een verkorting van het woord vijfdimensionaal en betreft de dimensies van lengte, breedte, hoogte, tijd en een nieuwe dimensie die beschikbaar is voor mensen in de nieuwe energie die zich ontwikkelt vanaf 21 december 2012. (zie: de opwaardering)

11:11

Het zien van zich herhalende cijfers op digitale klokken (zoals 11.11, 3.33, 4.44 etc.) is dramatisch toegenomen bij het ontwaken van mensen naar hun verhoogde spiritualiteit in de nieuwe energie van de opwaardering. Deze getallen kunnen gezien worden als een “knipoog van Spirit.” De cijfers hebben ook een betekenis in de numerologie. Let op wat je denkt, zegt of doet als je deze zich herhalende getallen ziet. 11.11 verwijst ook naar de Harmonische Convergentie. (zie: Harmonische Convergentie, Numerologie, de Opwaardering, en Spirit.)

 Akasha

De menselijke Akasha kan worden omschreven als dat wat alle energie omvat van al je vorige uitdrukkingen (vorige levens) op Aarde. Hij wordt vaak: de Akashakroniek genoemd. (zie onder) Je persoonlijke Akasha is opgeslagen op verschillende plaatsen met als meest belangrijke daarvan je eigen DNA. (zie ook: Grot van Creatie)

Het is een diepgaande energie die wordt voortgebracht in elk menselijk leven en hij bevat de details van elke unieke uitdrukking die je had. (voorbije levens) De Akasha vertegenwoordigt ook de toekomst – de potentiëlen van alles dat kan zijn – jullie niet-gerealiseerde toekomstige potentiële expressies op de planeet. (toekomstige levens)

 Akasha-nauwkeurigheid

Dit refereert naar specifieke Akasha herinneringen of naar wat er is opgeslagen binnen je Akasha. Het gaat meer over de nauwkeurigheid van de Akasha herinnering die zich nu voordoet in de nieuwe energie.

 Akasha-erfenis

Akasha-erfenis verwijst naar wat je erft vanuit je Akasha (vorige levenservaringen) Het gaat met name over wat je meeneemt naar je huidige leven. (zoals angsten en/of talenten)

 Akasha-opslag

De Akasha-opslag is een archief van alles wat je eerder hebt gedaan of hebt ervaren in al je levens. Het is ook van toepassing op je toekomstige potentiëlen omdat tijd zich in een cirkel beweegt en niet lineair is. Het verleden, de toekomst en het heden doen zich allemaal voor in de nu-tijd.

 Alani’i

Alani’i is de naam die Kryon heeft gegeven aan Peggy Phoenix Dubro. Peggy is de ontwerpster van de Electro Magnetisch Veld-techniek. (EMF) Kryon heeft Peggy verteld dat zij werkte in de Tempel van Verjonging in het oude Lemurië.

 Ouden

Het woord: Ouden, verwijst naar de prehistorische inheemse volken van de Aarde die profetieën voorzagen en zij voorspelden zaken over de menselijke oorsprong en  over potentiële toekomsten en ook kennis en de wijsheid van Gaia. Hun Oude wijsheid is nog steeds bewaard door de huidige inheemse ouden.

 Engelen

Engelen zijn multidimensionale wezens van de Creatieve Bron, net zoals jij, maar die hun gehele "zielengroep" bevatten in hun bewustzijn en bevattingsvermogen. (zie: Aartsengelen) Zij hebben geen dualiteit en geen biologische uitdrukking. Dit betekent dat de meesten daarvan geen mens zijn geweest. Ik het Grieks betekent engel oorspronkelijk: “boodschapper.”

 Aartsengelen

Aartsengelen zijn engelen die de energie van vele engelen hebben. Volgens Kryon zijn zij niet “hoger” of “lager” en zij hebben ook niet de “leiding” over wat dan ook en in plaats daarvan – ondanks de naam (vertaald uit het Grieks: “Hoofd-boodschapper”) – zijn zij in plaats daarvan gevuld met de energie van vele van de delen van andere engelentiteiten.

Dit zorgt ervoor dat het erop lijkt dat zij belangrijker zijn, maar er is geen hiërarchie of belangrijkheid bij Spirit. Denk aan hen als aan “communicatiestations” of “spillen in het wiel” van energie-overdracht die makkelijker plaatsvindt naar het geheel. Zij bestaan om groepen van energie samen te brengen voor degenen die verder kunnen denken dan 4D. Zij helpen ook met de organisatie van de energie die in het Universum nodig is.

 Arcturiers

Arcturiers zijn geascendeerde wezens van het sterrenstelsel Arcturus en zij maken deel uit van een welwillende groep die hier is om de mensheid te helpen. Zij zullen alleen mensen helpen die dit toestaan. Kryon heeft aangegeven dat zij de ouders of de grootouders zijn van de Plejadiërs.

 Armageddon

De naam staat in het algemeen voor de hel-en-verdoemenis-scenario’s die resulteren in het einde van de mensheid. Het is ook geprofeteerd dat in Israël de legers zouden samenkomen voor een veldslag in de eindtijden. Kryon heeft op deze plaats een channeling gegeven.

 Geascendeerde Meesters

Kryon spreekt over geascendeerde meesters als degenen die voorheen als mensen op Aarde waren die nu channelend via mensen op de planeet instructies en informatie geven die praktisch is om te weten voor de mensheid. Sommigen van deze meesters zijn Jezus, Johannes de Doper, Koning Salomon, Koning Arthur, Mohammed, Elia, Boeddha, enkele Farao’s en degene die op hoge plaatsen van grote wijsheid waren. Namen als El Morya, Sananda, Mahatma en Kuthumi, onder vele anderen, worden ook gezien als geascendeerde meesters.

 Ascensie

In het verleden betekende het woord ascensie: “iemand die overgaat en naar de hemel gaat, maar het betekent nu iets heel anders. Het is een verlicht, vibrationeel maatsysteem waarbij de biologische mens in staat is om de gehele vibratie en de energie van zijn/haar entiteit vast te houden terwijl hij/zij zich op Aarde bevindt.

 tlantis

Kryon geeft ons een heel andere benadering van Atlantis. Het is geen “plaats” maar een "energie van bewustzijn” die is geformeerd in de Akasha van een mens die vele levens heeft ervaren op vele zinkende eilanden. Er waren daarom vele vormen van Atlantis, maar de Akasha in de mens herinnert zich alleen maar “een zinkend eiland.” De gezamenlijkheid van alle Atlantissen is van een zinkend eiland door een natuurlijke catastrofe die het einde van een beschaving veroorzaakte. 

De oorsprong van dit thema komt van Lemurië waar uiteindelijk hun grote mini-continent in de oceaan zonk en de huidige keten van Hawaiiaanse eilanden schiep.

 Aura

De aura is het menselijk, energetisch veld-patroon dat gezien kan worden door gevoelige energievoelers als “aura-levenskleuren.” Kryon zegt dat er meer dan zeven zijn en dat de rest zich boven en onder het lichaam bevindt.

 Grot van Creatie

De Grot van Creatie is een reële plaats op deze planeet die nooit gevonden zal worden. Het verbindt en verenigt het fysieke met het spirituele en het dimensionale met het multidimensionale. Het is een plaats waar kristallijnen structuren zijn binnen een herinneringsveld dat de Akashakroniek wordt genoemd. Hier komt je essentie (ziel) binnen en gaat hij weer als je op de planeet komt en als je overlijdt. Het slaat op wat er gebeurde terwijl je hier was. Het is de eerste plaats die je bezoekt als je naar de planeet komt en de laatste als je de planeet weer verlaat.

De Grot van Creatie is een multidimensionale plaats die een kristallijnen object bevat voor elke ziel die ooit op de planeet is geweest en voor elke ziel die er komt. Elk kristal bevat de Akashakroniek voor elke specifieke ziel. De Grot van Creatie heeft contact met Gaia door het Kristallijnen Raster. Als jullie door je bewustzijn en acties contact hebben met het kristallijnen raster verandert dit de Grot van Creatie.

Samengevat: De Grot van Creatie bevat een opslagsysteem over wie je bent als je hier komt en gaat en het brengt je leven vol ervaringen in de vibratie van de planeet, zelfs nadat jullie alweer weg zijn. Het is het multidimensionale systeem dat de menselijke ervaring bewaart voor Gaia en het blijft ook bij Gaia.

 Chemische erfenis

Chemische erfenis is wat jullie erven van jullie biologische ouders en voorouders – jullie geneologie.

 Stad op de heuvel

Dit is een verwijzing naar het Nieuwe Jeruzalem en het is de metafoor van Kryon voor de Nieuwe Aarde. Dit scenario omvat ook vrede in het Midden Oosten. Het is ook een onderdeel van de Bergrede uit de Heilige Schrift. (De Bijbel)

 Medescheppen

Medescheppen is een woord dat jullie bewustzijn beschrijft dat werkt met de energie om je heen om een specifieke realiteit te scheppen. Het werkt met jou binnen het systeem van iedereen en het vereist dat je aandacht schenkt aan synchroniciteit. Het betreft ook anderen alleen in die mate dat het op een synchrone manier werkt met wat zij met hun vrije keuze doen. 

Er is een systeem dat je behoeften allang ziet voordat zij aan jullie bekend zijn. Het zorgt voor een potentieel en een antwoord dat je kan helpen als je dit nodig hebt (niet eerder). Het zorgt voor een systeem waarin alle dingen bekend zijn over je potentiëlen. Het zorgt voor dingen die tegen alles ingaan en buiten 3D gaan. 

Jullie medescheppen zal zich manifesteren als iedereen in het systeem er klaar voor is. Al te vaak lijkt dit op een toevalligheid of een ongeluk. Maar jullie hebben deze synchrone ervaring geschapen.

 Bewustzijn (fysisch)

De mensheid beschrijft het bewustzijn als een concept  en beschrijft het als de zelf-bewuste staat van een mens. Kryon stelt dat het bewustzijn feitelijk een deel is van het fysieke en dat er regels van bewustzijn zijn die ook deel uitmaken van de kwantumfysica. Er zijn regels, hypothesen, wiskunde, formules en nieuwe uitvindingen die daaruit voortkomen.

Er zijn prachtige attributen die tot nu toe onbekend zijn, van de fysica van het bewustzijn. Als jullie dit gaan zien zal het de weg naar de toekomst uitleggen.

 Contract

Dit is een verkeerd begrepen woord waarvan velen voelen dat het een bindende overeenkomst is tussen God en henzelf dat vaststaat en onveranderbaar is voor hun hele leven. 

Kryon zegt dat dit een “multi-overeenkomst” is die kan veranderen als lichtwerkers op hun pad groeien. Een contract is dus een: ”gevoel van het hebben van een afspraak” met een bepaalde taak, maar wat kan veranderen naar iets heel anders als de mens meer wijsheid vergaart. Kryon zegt vaak: “Contracten zijn geschreven met onzichtbare inkt en kunnen elk moment worden veranderd.”

 Kerngeheugen

Het kerngeheugen is de herinnering die jullie DNA in zich draagt van al jullie vorige (andere) levens, jullie Akashakroniek, zoals die is opgeslagen in jullie zielenkristal in de Grot van Creatie tussen de levens op Aarde. Zie: Akashakroniek en Grot van Creatie)

 Kosmisch Raster

Het Kosmisch Raster is de naam voor een systeem dat het hele Universum, en meer, omvat. Het is overal aanwezig.

Dit is wat jullie  het bewustzijn van God zouden kunnen noemen, en toch is het gewoon natuurkunde. De energie van het raster bevat bewuste liefde. Terwijl het geen raster is heeft het wel symmetrie. Het Kosmisch Raster zorgt voor het mechanisme voor mede-scheppen, voor synchroniciteit, liefde en wonderen op de planeet. Het antwoordt op natuurkunde en het beantwoordt bewustzijn. Het werd als eerste gezien door de lerares Peggy Phoenix Dubro.

 Creatie

De term creatie beschrijft de totaliteit van wat God in dit Universum heeft geschapen.

 Creatieve Bron

Kryon gebruikt de term Creatieve Bron als een synoniem voor God, de Schepper, en Spirit.

 Schepper

Kryon gebruikt de term Schepper als een synoniem voor God, de Creatieve Bron, en Spirit.

 Het Kristallijnen Raster

Het kristallijnen raster is een esoterisch (spiritueel) raster dat over het oppervlak van de planeet ligt en zich alles herinnert dat de mensen doen en waar zij dit doen. De energie van de mensheid beïnvloedt het vibratieniveau van de planeet in de nu-tijd. 

Het kristallijnen raster antwoordt op het menselijk bewustzijn maar het gaat twee kanten op: het ontvangt en het geeft. Het doet in werkelijkheid dus twee dingen: (1) het is een esoterisch raster dat met de vibratie van het menselijk bewustzijn werkt door dingen te bewaren en weer terug te sturen naar het menselijk DNA en (2) spreekt het tegen Gaia en het Gaia-deel spreekt tegen alle kristallen in de korst van de Aarde. Het kristallijnen raster heeft een lijn met de Grot van Creatie.

 Kristallijnen Schede

Kryon vertelt ons dat ons DNA, een systeem van 12 multidimensionale strengen, een “schede” heeft die van kristal is. Hoewel het enigszins metaforisch is (omdat de volledige uitleg een combinatie is van wetenschap en Spirit), zijn er delen van deze metafoor die fysiek gezien accuraat zijn. Kryon beschrijft de kristallijnen schede op de volgende eenvoudige manier: Dit is het geheugen dat “spreekt” tegen de instructiesets en het spreekt tegen hen over aanleg, contracten en karmische overlapping. Het spreekt tegen hen over de goddelijkheid die zij bezitten. Het vertelt de instructiesets ook hoe zij dienen te werken – en Kryon zegt dat wetenschappers hen niet zullen vinden. Het is een kerngeheugen en het is letterlijk in het centrum van de spirituele informatie die wordt overgebracht naar jullie cellen over hetgeen jullie hier op Aarde kwamen doen.

De kristallijnen schede rondom het DNA bevat alle herinneringen van een perfecte genetische code. Daarom is het de schede die spiritueel gezien de menselijke evolutie controleert. 

Noot: Kryon heeft de genetische code ook omschreven als het Jeugd Sjabloon.

 Duister

Kryon zijn definitie van duister is de afwezigheid van licht. De betekenis van deze definitie is dat duisternis niet bestaat; het is gewoon wat er over is als er geen licht is. Licht is actief en dit geldt niet voor duisternis.

 Donkere Entiteiten

Donkere entiteiten zijn schijnbaar in staat om mensen lastig te vallen, grote angst te scheppen en soms zelfs lichamelijke schade. Kryon zijn definitie van duister is de afwezigheid van licht. De betekenis van deze definitie is dat duisternis niet bestaat; het is gewoon wat er over is als er geen licht is. Licht is actief en dit geldt niet voor duisternis. Kryon zegt dat er geen kwaadaardige spirits van andere plaatsen bestaan. In plaats daarvan wordt de grootste kwaadaardige macht op Aarde gevonden in de geest en de intentie van mensen - niet bij krachten van buitenaf.De “donkere entiteiten” zijn dus menselijk.

 Het Doodsfantoom

Het doodsfantoom refereert aan een situatie die wij hebben opgezet met een sterk potentieel voor het laten beëindigen van ons eigen leven. Voorheen werd dit betiteld als Schaduw Einde, maar het werd hernoemd tot ‘Het doodsfantoom”.  

 Dualiteit

Dualiteit beschrijft de worsteling in het menselijk bewustzijn die blijkt uit keuzen tussen licht en donker. Dit wordt ook gezien in de traditionele witte en zwarte maskers in het theater.

 Elementalen

Elementalen zijn esoterische entiteiten die bekend staan onder de namen Deva’s, Elfen, Kabouters, Gnomen, Aardmannetjes, Dwergen, Aardengelen en natuurgeesten. 

Ongeacht de naam zijn al deze wezens multidimensionale energieën die helpers zijn van de planeet (Gaia) en zij staan ten dienste van de mensheid.

 Engrammen

Engrammen zijn gedachten die in je herinnering blijven als energie (herinneringssporen). Deze engrammen zijn meer dan gewoon maar nutteloze visualisaties. Engrammen zijn gedachtengroepen van geheiligde energie.

 Verstrengeling

Verstrengeling is een vorm van realiteit die multidimensionaal is en vaak wordt gezien en begrepen door 3D-fysica. Het vertegenwoordigt een fenomeen van kwantumfysica waarin objecten interacteren alsof zij zijn verbonden, hoewel zij van elkaar zijn gescheiden door vaste afstanden. (noot: Kwantum-verstrengeling is een kwantum-mechanisch fenomeen waarin de kwantumstaat van een of twee of meer objecten beschreven moeten worden met een referentie tot elkaar, hoewel de objecten door ruimte gescheiden kunnen zijn)

 Esoterie

Esoterie is het geloof in het bovennatuurlijke.

 Gaia

Gaia is het bewustzijn met waarnemingsvermogen van de planeet Aarde. De kern van dit bewustzijn werd geschapen door de Plejadiërs. Gaia staat ook bekend als Moeder Aarde of Moeder Natuur. In Zuid Amerika wordt Gaia Pachamama genoemd.

 Galactische afstemming/uitlijning

De Galactische Afstemming is een precieze astronomische term als resultaat van de precessie van de equinoxen. Deze uitlijning wordt veroorzaakt door een 26.000-jarige schommeling van de planeet die begint en eindigt als onze zon perfect in lijn staat (zoals wij dit op Aarde zien) met het centrum van ons melkwegstelsel.

De uitlijning van het punt van de zonnewende met de galactische evenaar doet zich over de hele Aarde voor op ongeveer 21 december. (zie: Precessie van de Equinoxen)

 Genesis-cellen

Kryon heeft over deze kleine cellen gesproken als de oorspronkelijke cellen van je lichaam die de totale menselijke blauwdruk bevatten. Hij stelt dat die nog steeds in ieder mens aanwezig zijn en na jullie geboorte niet zijn verdwenen.

 Geesten

De woorden spoken en geesten worden door elkaar gebruikt. In tegenstelling tot entiteiten spreekt Kryon over spoken als een terugkerend en zich herhalend patroon van gebeurtenissen  die steeds weer op dezelfde manier gebeuren. Het kristallijne raster bewaart en herinnert zich de menselijke acties. Onder bepaalde omstandigheden waarbij de interacties van mensen samenkomen in dramatische gebeurtenissen zoals een moord of een plotselinge dood, zal dit raster een energetische, informele blauwdruk scheppen van deze gebeurtenis.

Deze blauwdruk zal zich dan steeds weer afspelen, als een opgenomen lus van realiteit en emotie en precies op de plaats van de gebeurtenis. Het raster heeft deze emotie opgeslagen en zal dit bijven afspelen in een cyclus van tijd. Noot: donkere entiteiten, van welke soort ook, zijn geen spoken of geesten.

 Gidsen

Elke mens heeft gidsen. Kryon zegt ons dat jullie gidsen persoonlijke begeleiders zijn die het bijproduct bevatten van energie die door jullie intentie wordt gegeneerd. Het is een deel van de alchemie van energie die is verbonden met het kosmisch raster. Hierdoor zijn je gidsen ook verantwoordelijk voor mede-scheppen. Vele mensen hebben een zienswijze die eruit bestaat dat wij drie gidsen hebben. Dit is een metafoor waarbij de numerologie van “drie” de katalytische energie vertegenwoordigt die is geschapen als jullie je intuïtie gebruiken en met je gidsen communiceren.

 Harmonische Concordantie

Kryon kwam hier via Lee Carroll in 1989 (twee jaar na de Harmonische Convergentie – ook door velen 11:11 genoemd). Vele mensen begonnen te voelen dat er in die tijd verlichting kwam. Op 8 en 9 november 2003 was de Harmonische Concordantie, de volgende stap na de Harmonische Convergentie.

Er kwam een vraag van Spirit en de vraag was: “Geven jullie toestemming om je DNA te laten veranderen? Geven jullie toestemming, mensheid, uit vrije wil, om de gereedschappen te hebben voor de spirituele verandering daarvan?” En het antwoord was: “Ja!” Dit zorgde ervoor dat de DNA-laag die Laag Drie wordt genoemd (de Ascensie-laag) geactiveerd kon worden. Die begon een samenwerking met de Aarde die nieuw is en er begon ook een versmelting van het mannelijke met het vrouwelijke.

Tijdens de Harmonische Concordantie werden de kristallijnen energieën in de Grot van Creatie veranderd. Maar twee of drie keer in de spirituele geschiedenis gebeurde dit eerder. Het maakt deel uit van een systeem dat het Kristallijnen Raster en jullie Akasha herschrijft en weer in lijn brengt. Het is een systeem dat ge-update moet worden als mensen dichterbij het bevatten van hun gehele “zielengroep” komen in hun bewustzijn en in hun bevattingsvermogen.

 Harmonische Convergentie

De Harmonische Convergentie is de naam die is gegeven aan de eerste globale en gesynchroniseerde meditatie-gebeurtenis die voorviel op 16 en 17 augustus 1987. Deze gebeurtenis omvatte ook een uitlijning van planeten in het zonnestelsel. De uitlijning van wat Kryon “de aflevering van licht” op de planeet noemt begon met de Harmonische Convergentie van 1987. Deze gebeurtenis zette de toon voor een planetaire opwaardering van bewustzijn.

De Harmonische Convergentie was het begin van een krachtige en diepgaande verandering van de realiteit voor de gehele mensheid. Dit was vervuld van de eer van de keuze voor alle mensen op de planeet. In verband met de Harmonische Convergentie heeft Kryon ook gezegd: “Op die momenten was dit voor ons een opiniepeiling onder de Hoger Zelven van alle mensen op de planeet. Misschien herinneren jullie je dit niet meer? Ik denk het niet, want het was niet in jullie realiteit. 

In die tijd werd het Hoger Zelf van ieder menselijk wezen de vraag gesteld: “Zijn jullie bereid om de verandering van energie door te zetten die jullie zelf hebben opgezet?” Dit was de eerste keer in de geschiedenis van de mensheid waarop deze vraag is gesteld. Het antwoord was: “Ja!” Het resultaat hiervan hebben jullie in de afgelopen jaren gezien!”

 Hathors

De Oude Egyptenaren definieerden Hathor als de godin van liefde en vreugde die de principes van vrouwelijke liefde en moederschap personificeerde. Het hoofd, de horens of de oren van een koe vertegenwoordigen haar. Kryon beschrijft de Hathors als een geascendeerd ras als neven van de Pleiadiers.

 Spoken

De woorden spoken en geesten worden door elkaar gebruikt. In tegenstelling tot entiteiten spreekt Kryon over spoken als een terugkerend en zich herhalend patroon van gebeurtenissen  die steeds weer op dezelfde manier gebeuren. Het kristallijnen raster bewaart en herinnert zich de menselijke acties. Onder bepaalde omstandigheden waarbij de interacties van mensen samenkomen in dramatische gebeurtenissen zoals een moord of een plotselinge dood, zal dit raster een energetische, informele blauwdruk scheppen van deze gebeurtenis. 

Deze blauwdruk zal zich dan steeds weer afspelen, als een opgenomen lus van realiteit en emotie en precies op de plaats van de gebeurtenis. Het raster heeft deze emotie opgeslagen en zal dit blijven afspelen in een cyclus van tijd. Noot: donkere entiteiten, van welke soort ook, zijn geen spoken of geesten.

 Hoger Zelf

De echte definitie is afhankelijk van hoe jullie dit bekijken. Kryon ziet het Hoger Zelf als de kern-bron van jullie goddelijkheid. Het is ook de identiteit van je ziel en daarom is het bij elke incarnatie dezelfde.

 Menselijk Bewustzijn

Kryon zegt dat wat wij als menselijke bewustzijn beschrijven niet echt aan de mensen behoort. Het is eerder gewoon bewustzijn. Het behoort alleen aan de mensen omdat de mens dit zo ziet. Mensen genereren een energie van bewustzijn en daarom wordt het menselijk bewustzijn genoemd, maar het is bijna identiek aan het bewustzijn waar de andere planeten en hun bewoners doorheen zijn gegaan.

 Verlichte mens

Iemand die is ontwaakt voor een hoger bewustzijn.

 Implant

Kryon noemde de “implant” voor het eerst in Kryonboek Een: De Eindtijden van 1993. De informatie werd gegeven in een energie die toestemming vereiste voor een implant en dit werd implantatie genoemd van permissie om karma te laten vallen. In de nieuwe energie is de term niet langer nodig en hij is daarom vervangen door onze pure intentie om karma los te laten.

 Indigokinderen

Deze zeer populaire term refereert aan “Kinderen van Nieuw Bewustzijn” op de planeet. De term indigo werd gebruikt door Nancy Tappe die kleuren rondom mensen zag als resultaat van haar synesthesie (een hersenafwijking). In de vroege negentiger jaren begon Nancy indigokleuren rondom jonge kinderen te zien – een kleur die zij rond mensen nooit eerder had gezien. Nancy was betrokken bij een systeem van het coördineren van de kleuren die zij rondom mensen zag, met persoonlijke attributen. Jan Tober en Lee Carroll introduceerden dit woord en Nancy Tappe’s werk voor de planeet in het boek, de Indigokinderen dat werd gepubliceerd door Hay House. WAARSCHUWING: Wikipedia, de zelfbenoemde autoriteit van de planeet, heeft deze definitie volkomen incorrect en vooringenomen opgenomen. Wikipedia is herhaaldelijk door Lee Carroll gevraagd (de publicist van het woord) om dit te corrigeren maar in de laatste tien jaren is dit door Wikipedia niet gebeurd. Vertrouw Wikipedia niet overal voor.

 Innerlijk aangeborene

Het innerlijk aangeborene is het bewustzijn van de lichaamsintelligentie. Het is het slimme lichaam en het “weet” informatie die het brein niet kent. Het innerlijk aangeborene werkt met het menselijk brein, bewustzijn en DNA. Het innerlijk aangeborene is zeer moeilijk te bereiken omdat dit verder gaat dan ons 3d-begrip. Het innerlijk aangeborene leeft in een multidimensionale ruimte en beantwoordt multidimensionale instructies. Enkele manieren om met het innerlijk aangeborene te werken zijn energiewerk, homeopathie, acupunctuur, aftappen, kinesiologie en affirmaties.

 Intentie

Als zelfstandig naamwoord betekent het intentie of doel. Bijvoeglijk gebruikt betekent het opgelost of vastbesloten zijn om iets te doen of om serieuze en gretige aandacht te laten zien. Kryon zijn gebruik van het woord is over het algemeen in verband met spirituele verandering.

 Interdimensionaal

Het woord interdimensionaal werd door Kryon in de vroege gechannelde boodschappen gebruikt. Toch is dit vervangen door multidimensionaal omdat dit woord treffend de volledige betekenis beschrijft die een realiteit is die werkt binnen vele dimensies die verder gaan dan de gebruikelijk vier: hoogte, breedte, diepte en tijd.

 Karma

Karma gaat over situaties met andere mensen, onafgemaakte zaken, gevoelens die compleet moeten worden en een systeem van interacties  met het verleden. Karma is een oude-energie-besturingssysteem dat goed heeft gewerkt met de lagere vibratie van de mensheid, maar het is niet langer meer nodig in de nieuwe energie van de planeet. Door vrije keuze kan karma eenvoudig door intentie worden losgelaten door elke controlerende energie te laten gaan. Het laten vallen van karma ontslaat de karmische energieën die de mensheid naar plaatsen “drukken” om bepaalde dingen te doen en bepaalde mensen te ontmoeten.

Dit brengt een nieuw niveau van verantwoordelijkheid als iemand in staat is om zichzelf precies daar te plaatsen waar hij het meest effectief kan zijn en de grootste impact kan hebben en de grootste spirituele groei.

 Kryon

Kryon wordt vaak beschreven als een liefhebbende entiteit, maar In feite is Kryon een groep of een entourage die niet mannelijk en niet vrouwelijk is. Kryon brengt boodschappen van vrede en bekrachtiging voor de mensheid die gechanneld worden door mensen. Er zijn op de planeet verschillende mensen die Kryon channelen. Toch is Lee Carroll het originele Kryon-kanaal en hij brengt al sinds 1989 boodschappen van Kryon. Kryon was hier al veel langer dan 1989 omdat de entourage geen begin en geen einde heeft. (glimlach)

 Kryon Rastergroep

In 1989 is de Kryon Rastergroep aangekomen en begon met onderwijzen over een nieuwe energie en bewustzijn op de planeet. Velen geloven dat Kryon toen voor het eerst kwam, maar Kryon is hier sinds het begin der tijden geweest. Dit komt omdat Kryon een energie is zonder begin en zonder einde en daarom altijd IS, net zoals de menselijke ziel.

 Kryon vertelde dat het magnetisch raster van de planeet zou gaan bewegen en dit heeft het ook gedaan. Dit was om het menselijk DNA in staat te stellen om omhoog te gaan met de nieuwe energie van de Aarde na 2012.

Het werk aan het raster was in 2002 gedaan en dit was ook het moment waarop de groep vertrok. Toch is dit ook het moment waarop voor Kryon het echte werk begon dat bestaat uit het geven van instructies aan de mensheid na de opwaardering. Sommigen verwarden het verlaten van de Kryon-groep in 2002 met het vertrekken van Kryon zelf.

 Lemurië

Lemurië refereert aan de eerste nederzetting van mensen die de “kennis van licht en donker” hadden en deze nederzetting was gesitueerd op het kleine continent Mu dat nu de Hawaiiaanse eilanden zijn. Het begon ongeveer 50.000 jaar geleden tot 15.000 jaar geleden en dit was de eerste geïsoleerde spirituele beschaving van de planeet. 

Het vertegenwoordigde de geconcentreerde plaats waar deze nieuwe soort mensen leerde over hun relatie met Moeder Aarde (Gaia), de rest van de mensheid, en over hun eigen goddelijkheid. Het doel en ontwerp van Lemurië was om de Akashakroniek van de planeet Aarde voor te bereiden omdat Lemuriërs niet reïncarneerden naar Lemurië, maar eerder naar andere locaties op de planeet.

 Lemuriërs

Lemuriërs waren mensen die de eerste beschaving van Lemurië bewoonden en DNA hadden dat verder ontwikkeld was dan dat van de huidige mens. Zij hadden een ander bewustzijn en werden steeds beïnvloed door Pleiadische leraren. Met een paar uitzonderingen hadden Lemuriërs maar een leven in deze cultuur. Lemuriërs waren de eerste mensen die 23 paar chromosomen hadden (in plaats van de apen en de andere mensachtige primaten/zoogdieren die historisch gezien worden gelinkt door evolutietheorieën)

 Leylijnen

Kryon zijn definitie van leylijnen is anders dan die van vele anderen. Leylijnen hebben niets van doen met het magnetisch raster dat bestaat als “Invloed lijnen.” Leylijnen zijn gebaseerd op menselijke bewuste actie. Zij kunnen door gevoelige personen gevoeld worden, of gevonden worden door wichelen. Leylijnen worden over de gehele planeet gevonden, maar de meerderheid ervan is op het noordelijk halfrond doordat de meerderheid van de mensen daar woont.

Zij zijn NIET geankerd aan plaatsen op Aarde en bewegen in plaats daarvan met het bewustzijn. Sommige gaan door de Aarde en blijven niet alleen aan het oppervlak.

 Levenslessen

Levenslessen zijn geheel persoonlijke lessen die zijn verbonden met unieke en individuele mensen. Zij kunnen gerelateerd zijn aan karmische energie, maar zij blijven bij jullie, zelfs als jullie je van karma ontdoen. Zij zijn dus diepgaander dan karma en behoren tot de individuele kernziel in plaats van bij een groep.

Levenslessen worden gedragen vanuit elke expressie van leven, net zoals karma, maar op een andere manier. Ieder mens heeft meer dan een levensles en ieder mens komt hier binnen met deze lessen. Als jullie elk van jullie levenslessen oplossen wordt de oplossing meegenomen naar het volgende leven en hoeft nooit weer geleerd te worden.

 Optillen van de Sluier

Voor velen betekent het optillen van de sluier de vermindering (minder worden) van de barrière tussen de mensheid en Spirit – met andere woorden, een vermindering van de energie van dualiteit. Eonenlang betekende het een nauwere wandeling met Spirit. Maar nu, zegt Kryon, is er meer dan dat. De nieuwe lineaire definitie betekent “Het licht aansteken.” Het gaat over verlichting voor de planeet.

 Licht

Kryon zijn definitie van licht is een energie die is geschapen als resultaat van Hoog Bewustzijn, de metafoor van illuminatie.

 Lichtwerker

Een mens die spiritueel werk van welke aard dan ook doet.

 Lineaire tijd

Mensen zien tijd als lineair en constant, met alleen maar twee dimensies, vooruit en terug. Het wordt vaak vergeleken met een spoorbaan. Steeds “betrouwbare” tijd is een concept dat gebaseerd is op de lineairiteit van 3D.

 Meesterschap

Als het op spiritualiteit aankomt, meesterschap, gaat het over een in balans zijnde persoon die compassie heeft. De vele meesters die op de planeet rondliepen waren allen compassievol, vredig en in balans. Zij waren moeilijk kwaad te krijgen en snel om lief te hebben. De mensheid ontwikkelt zich langzaam naar een plaats waar de meeste mensen uiteindelijk meesterschap zullen demonstreren in hun dagelijks leven. Dit zal het begin zijn van vrede op Aarde waarbij mensen liefde en compassie voor elkaar zullen tonen.

 Mele'ha

Mele’ha is de Lemurische naam die Kryon gaf aan Dr. Amber Wolf. Kryon heeft haar aangeduid als een lerares en leidster van de Heilige Zusterschap van het Oude Lemurië.

 Merkabah

Het Merkabah is een esoterisch veld van de mens dat volgens Kryon is gevuld met kwantumfysica en verbazingwekkende informatie. Dit veld is gevuld met heilige geometrie binnen een op 12 gebaseerd systeem. Het is acht meter breed en het omvat een ziel, zelfs als die niet op Aarde is.

Kryon zegt dat dit er glorievol uitziet met kleuren, vibraties, geluid, alles met elkaar verbonden. Omdat het multidimensionale attributen heeft zal het op een dag gedeeltelijk onthuld worden door menselijke uitvindingen die nog gedaan moeten worden.

 Metafysica

Metafysica betekent: verder gaand dan fysica. De Nieuwe Tijd een metafysisch geloof.

 Metatron

Metatron is ook een esoterische entiteit of energiegroep, met een entourage zoals Kryon. De instelling van deze entiteit is ook om de mensheid te helpen. Velen kennen Metatron als een aartsengel die werkt met het Merkabah en de heilige geometrieën binnenin.

 Multidimensionaal

Multidimensionaal is een term voor een realiteit die zorgt voor veelvoudige dimensies die verder gaan dan onze viervoudige dimensies hoogte, breedte, diepte en tijd. (zie: interdimensionaal)

 Nieuwe energie

Nieuwe energie is een beschrijving van een hoger bewustzijn op de planeet, maar met name sinds de “opwaardering” van 2012.

 Nieuw Jeruzalem

Dit is de metafoor van Kryon voor het nieuwe bewustzijn van een Nieuwe Aarde. Dit scenario ziet vrede in het Midden Oosten. (zie: Stad op de heuvel)

 Nieuweling (nieuwe ziel)

Een ziel die nog maar weinig levens – misschien voor de eerste keer - op de planeet is geweest. Zij hebben geen Akasha die rijk is aan vele ervaringen zoals dit bij een oude ziel het geval is. Zij worden vaak als besluiteloos, zonder kennis, vergeetachtig, ongevoelig etc. en makkelijk in de maling te nemen, gezien.

 Pieken en Dalen

De Pieken en Dalen zijn plaatsen op de planeet met speciale, diepgaande energie. De Pieken en Dalen van de planeet zijn delen van het  Gaia-systeem dat geschapen is door de Plejadiërs. Dit systeem bevat 12 grote, esoterische tijdcapsules die elk worden vertegenwoordigd door gepolariseerde paren die een piek en een dal hebben en die worden gevonden op 24 locaties over de gehele planeet. Het doel van de Pieken en Dalen is een snelspoorsysteem naar verlichting te zijn en het is actief sinds 2012. (voor verdere informatie zie: Channeling Pieken en Dalen van de Aarde)

 NU (Tijd)

Kryon beschrijft mensen als zijnde in de “lineaire tijd” en het Universum als zijnde in de “Nu-tijd.” Kryon gaf een eenvoudige analogie om dit concept uit te leggen: stel je een treinspoor voor dat in een zeer grote cirkel is geconstrueerd. Daarop is een kleine trein die jou voorstelt. Hij is altijd in beweging en reist ongeveer met dezelfde snelheid.

Het spoor is je lineaire tijd-beweging, altijd vooruit van waar je was naar waar je wilt zijn. De universele entiteiten, inclusief Kryon, staan in het midden van de cirkel en kijken toe hoe jij door je lineaire tijd rijdt.

 Omdat het Universum het spoor heeft gebouwd en ook de sporen van andere lineaire tijd-gebeurtenissen, weet het Universum exact waar de trein is en welke gebeurtenissen er uiteindelijk zullen komen, bijvoorbeeld, de cirkel doorbreken en naar een ander spoor springen (een nieuwe tijdlijn en verandering van de koers voor de rest van je leven) als resultaat van jouw reactie op de gebeurtenis. 

Op elk moment waarop wij dit willen kunnen wij terug en vooruit kijken en niet alleen kijken naar wat was, maar ook naar de potentiele plaatsen waar de trein in de toekomst zal zijn. Dit is hoe wij in het statische “nu” kunnen zijn terwijl jij in beweging bent. Vrije keuze van de mens is wat er gebeurt als reactie op een gebeurtenis op de cirkel en dit is ook voor Spirit onbekend.

 Numerologie

Numerologie is de wetenschap van de energie van cijfers en er zijn vandaag de dag vele verschillende vormen van numerologie op de planeet. Sommige mensen rekenen ook de Kabbalah hiertoe (ontwikkeld vanuit het Hebreeuwse alfabet), Chaldese Numerologie (ontwikkeld in het Oude Babylon) en Pythagorese Numerologie (geschapen door de Griekse filosoof Pythagoras). 

Deze voorbeelden demonstreren dat numerologie al heel oud is. De wetenschap van numerologie gaat in essentie helemaal over de energie van getallen. Hoe kan een getal energie hebben?

 Het woord energie, zoals dit met deze definitie wordt gebruikt, refereert aan iets dat wij om ons heen kunnen bespeuren of voelen. Het hoeft ook niet fysiek te zijn. Het kan gewoon de energie rondom een situatie zijn zoals drama, liefde, zorgen of rouw. Er is een energie rondom menselijke situaties en compassie en wij zijn “daarop afgestemd” en reageren.

 Degenen die gevoeliger voor energie zijn dan anderen staan waarschijnlijk meer open voor het concept dat cijfers energetische boodschappen bevatten.

Er zijn vele mensen die zoiets gewoonweg niet geloven en in hun eigen waarheid hebben zij gelijk. Dat is de vrije keuze waardoor ieder van ons kan geloven in wat hij/zij wil. 

De eenvoudigste numerologie om een systeem te beschrijven van het definiëren van getallen werd beschreven in Kryon-boek 12, de Twaalf lagen van het DNA dat gebaseerd is op Tibetaanse numerologie.

 Oude ziel

Het zijn van een oude ziel heeft niets te maken met jullie chronologische leeftijd. In plaats daarvan heeft het alles te maken met jullie Akasha-leeftijd die refereert aan het aantal levens dat jullie op de planeet hebben geleefd. Als resultaat hiervan hebben de meeste oude zielen een diepe wijsheid omdat zij de meeste ervaring hebben.

 Het Merkteken voorbij

Het merkteken voorbij gaan betekent een mensheid die succesvol voorbij het jaar 2012 ging (dat algemeen gezien wordt als het beginpunt van de 26.000-jarige precessie van de equinoxen) zonder zichzelf te vernietigen door een catastrofale oorlog of door andere menselijke rampen

 Voorbije levens

Voorbije levens, refereren aan een mens die in andere levenstijden heeft geleefd en wel voor het huidige leven en die na de dood ook weer andere levens zal leven. (zie: reïncarnatie)

 De fysica van Bewustzijn

De mensheid beschrijft bewustzijn als een concept en beschrijft het als de zelf-bewuste staat van een mens. Toch stelt Kryon dat bewustzijn natuurkunde is en dat er regels van bewustzijn zijn, net zoals bij fysica.

Er zijn regels, stellingen, wiskunde, patronen en oplossingen. Kryon vertelt ons: “Er zijn prachtige attributen van de fysica van bewustzijn die nog onbekend zijn. Als jullie die gaan zien zal dit de weg naar de toekomst uitleggen!”

 Pleiadiers

De Ouden over de gehele planeet vertellen ons dat de Pleiadiers onze spirituele ouders zijn. Dit is geen concept van de Nieuwe tijd. Zij zijn een geascendeerd ras vanuit de Pleiaden (de sterrenconstellatie van de Zeven Zusters) die naar de Aarde kwamen en de mensheid “zaaiden” met de kennis van licht en donker. Deze gebeurtenis was goddelijk geïnspireerd en kwam direct vanuit Centrale Bron. Het vertegenwoordigt het verhaal van Adam en Eva voor duizenden inheemsen op de Aarde. 

Kryon vertelt ons dat zij ook het bewustzijnsrasters van Gaia schiepen en de Pieken en Dalen van de Aarde (tijdcapsules die zich alleen zouden openen als de mensheid 2012 zou overleven). Ja, dit betekent dat zij zich voortplantten met mensen en dat de nakomelingen DNA met multidimensionale attributen hadden.  

Dit is de reden waarom mensen 23 paar chromosomen hebben in plaats van de 24 paar die de andere dichtbij gerelateerde primate zoogdieren hebben. Zij waren in Lemurië ook de leraren.

 Poort

Een poort is een plaats op Aarde die een diepgaande geconcentreerde energie bevat. Een poort is een soort piek. Pieken kunnen een poort zijn, een vortaal of een vortex. Poorten, zoals leylijnen kunnen verplaatst of veranderd worden door menselijk bewustzijn.

 Precessie van de Equinoxen

De precessie van de equinoxen is een astrologisch fenomeen dat refereert aan de huidige beweging van de equinoxen van de omloop van de Aarde (eclipsen) die veroorzaakt worden door de cyclische precessie van de rotatie van aardas. Om deze uitleg eenvoudig te maken, stel je dan de ware vorm van de planeet Aarde voor. Het is feitelijk een aan de polen afgeplatte sferoïde met een equatoriale “opbolling.” De Aarde is ook gekanteld en draait om een as die is overgeheld. Deze kanteling zorgt voor de seizoenen op Aarde maar door de opbolling rond de evenaar is het ook verantwoordelijk voor de processie van de aardas (ook bekend als de precessie van de equinoxen) en is vaak beschreven als de “schommeling” van de planeet.

Deze schommeling betreft een periode van 26.000 jaar waarin het lijkt dat de constellaties langzaam rond de Aarde draaien. Het begin- en het eindpunt van deze cyclus staat bekend als de Galactische Uitlijning.

 Voorbestemming

Voorbestemming is een concept in de theologie en een doctrine in bepaalde Christelijke benoemingen die stellen dat alle gebeurtenissen er zijn door de Wil van God en dat elke individuele ziel een voorbestemd en uiteindelijk lot heeft. Kryon zegt dat er geen voorbestemming (predestinatie) bestaat. In plaats daarvan zijn er potentiëlen en aanleg. De mensheid heeft vrije keuze over zijn eigen toekomst.

 Predispositie (aanleg)

Predispositie refereert aan een tendens om iets te doen. Toch, als Kryon het over dispositie heeft, is dit in relatie met de individuele menselijke Akasha. Bijvoorbeeld: als een ziel, leven na leven, als heler incarneert is er een predispositie voor de volgende incarnatie om weer heler te zijn.

 Pure intentie

Pure Intentie is een intentie die niet gebruikelijk is en die het verlangen in zich heeft om door te gaan en te vervolgen, wat er ook gebeurt. Als jullie in het water springen heeft het moment waarop jullie springen, “pure intentie” en je kunt dit niet terugdraaien.

 Kwantum

Kryon gebruikt het woord kwantum vanuit een wetenschappelijk oogpunt niet correct. Als Kryon kwantum zegt betekent dit multidimensionaal. De wetenschap ziet kwantum als een discrete hoeveelheid energie of materie en legt de natuur en het gedrag van energie uit op een atomisch of sub-atomisch niveau. (zoals de specifieke attributen van een atoompartikel of foton).

 Reïncarnatie

Reïncarnatie wordt gedefinieerd als de wedergeboorte in een nieuw lichaam. Dit fenomeen werd geloofd door de meeste oude culturen en religies en het bestaat tot op de dag van vandaag in religies als het Hindoeïsme. Bewijs voor reïncarnatie is er door te controleren herinneringen van kinderen die zij hebben vanuit vorige levens. Kryon leert ons dat zielen incarneren als mensen en geen begin en geen einde hebben.

Wij blijven terugkomen naar de Aarde als gereïncarneerde mensen om verder te gaan met het grootse avontuur van de ontwikkeling als menselijke wezens en hebben daardoor positieve invloed op de hele schepping.

 Zaad-biologie

Met zaad-biologie wordt het DNA van de Pleiadiers bedoeld dat het menselijk DNA ongeveer 200.000 jaar geleden veranderde.

 Zaai-angst

Dit woord refereert aan de angst voor verlichting. Vele levens met verlichting eindigden niet allemaal goed. In die gevallen bewaart de Akasha een herinnering van een tragisch of dramatisch levenseinde. Dit vertoont zich als angst als een individu wordt geconfronteerd met het ontwaken voor een diepere spirituele waarheid.

 Schaduw-Einde

Schaduw-einde is een echt fysiek attribuut waarbij een deel van jullie, op cellulair niveau, steeds voelt dat de dood op een bepaalde tijd komt. Het wordt bewaard in het kerngeheugen (van de kristallijnen schede) en dus is het een herinnering van een schaduw-einde. Het wordt schaduw-einde genoemd omdat dit niet langer in jullie realiteit is! Het is alleen een schaduw van een potentieel dat jullie meenamen naar dit leven.

 Siriurs

Siriurs zijn geascendeerde wezens die onze “zaad-grootouders” zijn, van het sterrenstelsel Sirius.

 Ziel

De algemene definitie van een ziel is de spirituele essentie van een mens. Toch beschrijft Kryon de ziel als overal en nergens! Kryon vertelt ons dat de ziel zich bij de geboorte splitst in vele delen en deeltjes en op vele plaatsen en tijdramen simultaan bestaat. Als mensen denken wij dat wij maar een ziel hebben en dat ieder ander zijn/haar eigen ziel heeft, totaal, individueel en apart. Dit is gebaseerd op onze lineaire zienswijze. Kryon vertelt ons dat wij, als wij overlijden, naar huis gaan en dat wij terugkeren naar onze familie.

 Dit komt omdat onze ziel een oneindig deel is van Al Wat Is, en deel uitmaakt van de Schepper. Toch zegt Kryon dat onze ziel nog steeds “één naam heeft.” Dit is dus kwantumenergie op zijn best, waarbij dingen op twee plaatsen tegelijk kunnen zijn en toch enkelvoudig. Dit is moeilijk te begrijpen maar het eert onze ziel zeer!

 Zielsmaatje/Soulmate

Een zielsmaatje kan een partnerschap zijn die gewoon goed is voor dit leven maar niet kan leiden tot iets anders. Zielsmaatjes bestaan samen voor vreugde en toevoeging aan het leven. Dit is alles. Tweelingvlammen echter bestaan samen om iets te bereiken dat zij alleen nooit zouden kunnen bereiken. Het leuke is dat zielsmaatjes ook tweelingvlammen kunnen zijn en als dit gebeurt is het overduidelijk. Broers, zusters, partners, en zelfs schijnbaar vreemden, kunnen zielsmaatjes blijken te zijn. (zie: tweelingvlammen).

 Spirit

Kryon gebruikt het woord Spirit als synoniem voor God, de Schepper en de Creatieve Bron.

 Synchroniciteit

Synchroniciteit doet zich voor bij gebeurtenissen die plaatsvinden en vreemd of ongebruikelijk zijn op onverwachte momenten en die op een vreemde manier met elkaar samenwerken. Het zijn schijnbare toevalligheden die jullie vaak zullen verrassen. De gebeurtenissen waarvan jullie denken dat er de minste muziek in zit, of de wegen die jullie al zonder succes hebben bewandeld zullen vaak en opeens de meest diepgaande resultaten brengen.

Tempel van Verjonging

Deze term werd gebruikt voor een specifieke helingstempel op Lemurië waarover Kryon heeft gesproken. Hij werd geschapen door Yawee.

 Het Veld

Wat Kryon “het Veld “ noemt is de fysieke en esoterische ruimte om je heen die kan resoneren met een andere bron. God heeft dit op een manier geschapen die in jullie voordeel is. Deze houding van resonantie is afgestemd op samenzijn en harmonie, en jullie gaan beginnen om gevraagd te worden je met het Veld te verbinden. Ook het woord coherentie is hierbij zeer wel op zijn plaats.

 De Opwaardering

Dit refereert aan het passeren van met merkteken van 2012 (precessie van de equinox) en de daaropvolgende geboorte van nieuwe energieën op de planeet – een combinatie van een opgang van het menselijk bewustzijn, toegenomen vibraties van Gaia en een herlijning van ALLE bewustzijnsrasters.

 De Derde Taal

De derde taal is een niet-lineaire taal die wordt gevoeld. Soms tijdens een channeling voelen mensen informatie die niet wordt uitgesproken. Dit is de derde taal. Hij is genoemd naar het cijfer 3 van de Tibetaanse numerologie en wordt gezien als een “katalysator” voor verandering.

 De Triade

De triade refereert aan de trilogie van overleven en is gepresenteerd door drie delen van het menselijk bewustzijn. Dit zijn de hersenen, de pijnappelklier en het hart. 

Samenwerking tussen het menselijk bewustzijn en de triade is het begin van de realisatie van meesterschap.

 Tweeling Vlammen

De energie van tweelingvlammen is er een die jullie spiegelbeeld-energie is. Een tweelingvlam is iemand die de “andere helft” vindt of met een doel zoekt. Tweelingvlammen hebben niet noodzakelijk een partnerschap zoals bij zielsmaatjes. Het gaat meer over het samenkomen om een geheel te vervullen dat in een potentieel of een doel, ontbreekt. Soms zijn tweelingvlammen ook geliefden maar zelfs als dit zo is, is dit passend voor het grotere plaatje van hetgeen zij samen willen bereiken. Vele soorten partnerschappen kunnen tweelingvlammen betreffen.

Universum

Het woord Universum kan het fysieke Universum beschrijven zoals dit wordt bestudeerd door astrologen, maar het wordt ook gebruikt om de totaliteit van alle spirituele energieën en entiteiten van de Schepping te beschrijven. Het Universum is welwillend bewustzijn met voorkeur voor liefde voor de mensheid en de rest van de Schepping.

 Vortaal

Een vortaal is een soort piek. Het is deels een poort en deels een vortex.

 Vortex

Een vortex is een soort piek. De attributen van een vortex zijn waar energieën samenplakken en de energie constant beweegt of circuleert. Voor sommigen voelt dit goed…voor een tijdje, maar het is moeilijk om in een echte vortex te leven.

 Walk-ins

Een ware walk-in is moeilijk te begrijpen door onze enkelvoudige vooronderstelling. Kryon zegt dat wij vele delen in ons spirituele lichaam hebben en dat die soms zelfs versmelten met een andere energie. Om redenen die een mens niet makkelijk kan bevatten komt soms een deel van jullie naar de Aarde en groeit op. Dan, later, door een of andere traumatische ervaring (of bijna-dood-ervaring) komt het andere deel bij je. Sommigen hebben dit “gezien” als twee verschillende entiteiten waarbij de een de plaats opwarmt voor de ander, en dan vertrekt.

 Er zijn echt twee verschillende soorten van walk-in-ervaringen. De ene is als twee actuele entiteiten door overeenkomst zijn betrokken en de ene inkomt bij het begin en de ander binnenkomt en overneemt als het de tijd daarvoor is. Dan gaat de eerste op de achterbank zitten, versmelt, en wordt levenslang een deel van de ervaring. De tweede soort walk-in-ervaring is als er een “versterking” is van het menselijk bewustzijn met die graad dat het lijkt alsof er een ander mens is gearriveerd. In feite is dit gewoon het andere deel!

 De redenen gaan over timing en ook over een levensdoel. Vaak is een walk-in iemand die opeens een doel heeft na de ervaring. Dit klopt, maar het doel komt door het feit dat nu alle partners samenzijn en zich bewust zijn van wat zij willen doen. Soms is dit zo dramatisch dat zelfs de walk-in het verleden ziet als een andere persoon. Soms veranderen zij zelfs hun namen. 

De logica en de regels achter walk-ins zijn niet op te stellen omdat zij oneindig variabel zijn. Soms arriveert het andere deel nooit als de tijd daarvoor niet rijp is. Soms komt die zo sterk aan dat het angstwekkend is!

 Wijsheid-barrière

De wijsheid-barrière is geen muur of obstructie, maar een barrière van energie die erop wacht om bereikt te worden, zoals bijvoorbeeld de geluidsbarrière. Als de wijsheid-barrière is bereikt verbreekt die een oud paradigma van bewustzijn en kan niets meer zijn zoals het was. Een voorbeeld van het passeren van de wijsheid-barrière is als een mens er op zeker niet meer over peinst om een ander te doden!

 Yawee

Yawee is de Lemurische naam die Kryon heeft gegeven aan Dr. Todd Ovokaitys. Kryon heeft verteld dat Todd in het Oude Lemurië wetenschapper was met de naam Yawee. Hij was verantwoordelijk voor de “Tempel van Verjonging.”

 Jeugd-patroon

Het Jeugd-patroon bestaat in vele moleculen, inclusief het DNA. Het patroon zelf representeert al het biologische in je lichaam en de oorspronkelijke informatie van jullie embryonale staat van ontwikkeling. 

Terug naar HOME