5e-DIMENSIE
KOSMOSOFIE

COMPASSIONATE ACTION

Je zult je misschien afvragen waarom het zo lang duurt voordat er verandering in de wereld te zien is, maar de Aarde is relatief groot, er moeten meer dan zeven miljard mensen wakker worden voor datgene wat men hen probeert aan te doen. is het dan nodig dat iedereen ontwaakt en hoe moet dat dan gedaan worden zul je je afvragen? Nee, het is niet nodig, geen enkele ziel gaat uiteindelijk verloren, maar het is belangrijk voor elke ziel dat men deze tijd meemaakt, elke ziel zal een kwantumsprong maken in bewustzijn. En zolang er nog mensen wakker worden door allerlei verschillende dingen die gebeuren is het goed. Dat is ook de bedoeling, want op die manier wordt het lichtbewustzijn elke dag sterker.

Wat jullie als Lichtmensen kunnen doen is compassie geven en laten zien door de dingen die je voor een ander doet of kunt doen. De Engelse term hiervoor is compassionate action. In oude woorden: ‘men kent de mens aan zijn goede werken’. Maar wat voor soort actie wordt er dan bedoeld? Liefdevolle actie/dienst en dat kan van alles zijn: een gesprek, hulp bieden, steun geven, informatie geven enzovoort.

Je zult nooit precies weten wat je voor een ander betekent of gedaan hebt, soms herinnert een ander zich jouw woorden jaren later, maar wees ervan overtuigd dat het effect heeft.

Jullie leven nog gedeeltelijk in een ik-gerichte cultuur, mensen komen pas in actie als het hen zelf aangaat of als ze zelf bij iets betrokken raken. Dat is niet de weg van de Lichtwerker, die helpt iedereen waar hulp nodig is, die kan zich verplaatsen in de angst, nood of zorg van de ander. Die ziet de hulpvraag en biedt hulp door actie te ondernemen ten behoeve van de ander. Dat is een andere cultuur die gericht is op ‘wij’. Want elke hulpvraag die je onbeantwoord laat zal vroeg of laat weer op je pad komen.

Je Spirits leggen de frequentie lat steeds iets hoger en daar horen verschillende dingen bij: verhoging van jouw trilling betekent in jezelf keren, praten met je gidsen en begeleiders, om je heen kijken waar je hulp en steun nodig is. Wil je een betere wereld maak dan je eigen wereld beter. Blijf niet in de oude energie hangen die alleen aan zichzelf denkt, alleen samen kun je een mooie nieuwe wereld realiseren.

Wees het lichtend voorbeeld voor anderen door te zijn waar je voor staat en waar je in gelooft. Strijd met elke Lichtstrijder mee, werk met elke Lichtwerker mee, schijn met elk Lichtbaken mee. Verdubbel de kracht van het Licht door jouw compassionate action.

 
De Meester door Pyts Boschma

Volgende