5e-DIMENSIE
KOSMOSOFIE


KOSMOSOFIE-KENNIS

Kennis is belangrijk, kennis is macht en kracht, want wat je weet dat blijft en verhoogt je bewustzijn. 

Door kennis word je wijzer, je krijgt inzichten en kunt de lijntje aan elkaar verbinden. 

Door wijsheid en kennis word je kosmosoof, een kenner van de kosmische, universele wijsheid. Wil je snel veel kennis en wijsheid vergaren? Kijk dan eens op de website van het 

Instituut voor Kosmosofie - www.instituut-kosmosofie.nl

OUDE CULTUREN

MEESTERS - LERAREN - BOODSCHAPPERS

TOEKOMST

HET PLAN

VERBINDING

ASCENSIE

5e-DIMENSIE

ZIELEN