5e-DIMENSIE
KOSMOSOFIE


EEN MAGISCH WOORD

Het krachtigste geschenk dat jullie van de Creatieve Bron gekregen hebben is je vrije wil en de stem die je hebt om die vrije wil te gebruiken. Samen met jullie bewustzijn, intuïtie en hartenergie maakt het jou als mens tot een uniek wezen in het universum. De vrije wil mag vrij – let op het woord – gebruikt worden, mits het goed is voor alle betrokkenen in een situatie. Deze vrijheid om keuzes te maken, beslissingen te nemen, te zeggen wat je wilt, te doen wat goed is enzovoort is een kostbaar geschenk. Het geeft je de volledige vrijheid om je leven in te richten zoals jij het wilt, mits het de vrije wil van anderen niet schaadt.

En dat is precies wat er al eeuwenlang door slecht willende mensen op jullie planeet wordt gedaan. Zij gebruiken hun vrije wil om de vrije wil van anderen te beheersen, onderdrukken, schaden, uit te schakelen en te ondermijnen. Zij hebben altijd bekend gemaakt wat hun plannen zijn, en zodra niemand protesteert of tegenspreekt gaan zij er van uit dat zij toestemming hebben om te doen wat ze willen. Wie zwijgt stemt toe!

Nu is de mensheid zodanig bewust geworden dat zij de bedoelingen van deze slecht willende mensen doorzien, het bewustzijn is enorm uitgebreid over de hele planeet en er wordt niet meer gezwegen en er wordt niet meer stilzwijgend toestemming gegeven.

Zoals ik al zei is het krachtigste geschenk de vrije wil en het daarbij horende sterke instrument van de stem. En de mensheid laat nu een krachtig ‘Nee’ horen. Daarmee wordt de macht ontnomen aan degenen die anderen willen overheersen. Daarom is er op dit moment zoveel turbulentie.

De reden waarom de mensen nu bewust zijn geworden is dat zij nu alles zien. De Aarde is opgestegen naar d 4e dimensie en dat wat een lagere trilling heeft komt aan het licht wordt gezien en wordt door het krachtige ‘nee’ onmogelijk gemaakt.

Je zult beseffen dat elke stem die ‘nee’ zegt het energieveld steeds sterker maakt. Stel je een stadion voor waar een paar mensen ‘nee’ beginnen te roepen en waar de anderen aansluiten. De enorme kracht die een collectief ‘nee’ teweeg brengt zal alles overstemmen en het energieveld zal zo sterk zijn dat het alles zal tegenhouden dat niet bij dit ‘nee’ past qua trilling en frequentie. En natuurlijk zullen er mensen zijn die niet meedoen of die ‘ja’ roepen, maar jullie als mensheid bepalen de kracht van het veld door samen één stem te vormen. Creëer daarom het machtige energieveld van ‘nee’.

Het goddelijk geschenk van de vrije wil is heilig, niemand heeft het recht om dit van een ander af te nemen en niemand die zichzelf ziet als deel van de Creatieve Bron zal dit laten gebeuren. Niemand, in welke situatie dan ook. Herken je macht en kracht.

De Meester door Pyts Boschma