5e-DIMENSIE
KOSMOSOFIE

HOGER EN HOGER EN HOGER

Er lopen twee processen door elkaar heen op Aarde op dit moment. Aan de ene kant de duistere agenda en aan de andere kant de agenda van het Licht. En met Licht bedoelen we Bewustzijn.


Er is één essentieel verschil tussen deze twee processen: het Licht is sterker en heeft al gewonnen, want het groeit elke dag wereldwijd. De Lichtkrachten zijn onoverwinnelijk, ze komen van de Bron. Hoge Lichtentiteiten laten hoog bewustzijn in de verschillende bewustzijnsvelden van de Aarde vloeien, zoals het kristallijne veld, het magnetische veld en het lichtveld.


Je ziet hoe het wereldwijd doordringt in de prachtige wezens die mensen zijn. Je ziet wat deze steeds hogere instroom aan liefde, compassie en bewustzijn losmaakt. En, het zijn niet een páár mensen, nee wereldwijd zijn het vele, vele miljoenen die in het openbaar het hoger bewustzijn naar buiten brengen. Maar daarnaast zijn er nog veel meer miljoenen, misschien wel miljarden mensen die een geopend bewustzijn hebben zonder dat ze op de voorgrond treden.
Bewustzijn en zielsniveau zijn met elkaar verbonden. De mens krijgt informatie en voelt intuïtief – de taal van de ziel – of het Waarheid is. Als de mens dit bewustzijn eenmaal geopend heeft kan het niet weer gesloten worden. Je kunt dat wat je weet niet meer ‘niet weten’. En je kunt ook niet tegen jezelf liegen, je weet dat het een leugen is.


De staat van bewustzijn van de mensheid is inmiddels dusdanig verhoogd dat de mensen die hun bewustzijn nog steeds gesloten houden dat bewust doen door de vrije wil, het is een vrije keuze om niet te onderzoeken wat zich afspeelt. Maar, men zal in de toekomst nooit kunnen zeggen dat men het niet wist, er is genoeg informatie voorhanden. Zoek en je zult vinden.


Het is niet aan een mens om een ander mens te veroordelen of te oordelen. Alles wat een mens doet wordt opgeslagen in de Akasha, de DNA/cellulaire geheugenbank die ieder mens heeft. Er zal een tijd komen waarin deze informatie weer door de Akasha in het bewustzijn terug geplaatst wordt. Dat tijdstip zal voor iedereen verschillend zijn en dat is prima.


In de nieuwe, verhoogde energie manifesteren zich gedachten, woorden, ideeën en plannen heel snel, veel sneller dan ooit tevoren. Daarom lijkt het op dit moment alsof zich zo gigantisch veel tegelijk afspeelt wereldwijd. En dat is ook inderdaad het geval en beslist noodzakelijk, want als er een nieuwe Aarde zich aan het vormen is dan past het ‘oude’ niet bij de hogere trilling, het verdwijnt. Dat is nu gaande.
Alles is prima zoals het gaat, het Goddelijk Plan is in werking, de uitkomst staat vast.


Wees het Licht
Wees het Bewustzijn
Wees de Liefde
Wees de Waarheid
Er wordt van je gehouden


De Blue Spirits door Pyts Boschma


Delen is het Bewustzijn versterken en verhogen.

Volgende