5e-DIMENSIE
KOSMOSOFIE

WAAR ZIT HIJ TOCH?

Onlangs werd mij de vraag gesteld: ‘Als God bestaat, waarom laat hij dit dan gebeuren in de wereld?’. Ik vond het een mooie vraag om aan de Blue Spirits te stellen. Hieronder hun ‘antwoord’.

Deze vraag is gebaseerd op oude overtuigingen en conditioneringen. Jullie is altijd verteld dat je zelf geen verbinding met God kunt leggen, maar dat je daar tussenpersonen, geestelijken, heilige plaatsen en rituelen voor nodig hebt die je maar een paar keer per week aangeboden kreeg. En daarnaast is jullie altijd verteld dat God alleen de mensen helpt die zonder zonde zijn. En alsof dat nog niet genoeg was hebben ze je ook verteld dat je in zonde geboren bent door de erfzonde van Adam en Eva en dat je nooit goed genoeg zult zijn om hulp te krijgen van God. Dat je moet bidden en smeken en dan maar afwachten of God zin heeft om naar je te luisteren. Er is jullie veel wijsgemaakt door de duistere macht, want wie weet nog wat de Meester heeft gezegd? Hij zei: ‘Het Koninkrijk van God is binnen in U’.

Aan de ene kant is het mooi dat mensen zich collectief van deze opgelegde valse waarheden hebben onttrokken, maar ook de ontkerkelijking vanaf de jaren ‘50/’60 van de vorige eeuw is een gericht plan geweest. Want door deze ontkerkelijking ontstond ook de afkeer van de Bijbel. Hoeveel, of liever, hoe weinig mensen kennen de woorden van de Meester nog? Hoeveel beseffen wat ze werkelijk betekenen voor deze tijd?

De Meester kende alle geheimen van het universum, van de hemel en de aarde en van de mens, maar hij leefde in een tijd zonder elektronica, zonder microscopen en laboratoria. Hoe moest hij uitleggen wat cellen, Innate (dat wat aangeboren is), genen, stamcellen en DNA is? Hoe moest hij uitleggen dat het bewustzijnsveld van de mens gecreëerd wordt door het DNA? Zoals er voor nu voor heel veel dingen geen referentiekader is – want hoe kun je weten wat een medbed is dat door frequenties mensen kan genezen bijvoorbeeld – zo was er vroeger ook geen referentiekader voor de mensen.

Daarom moet je aan de ene kant de woorden van de Meester in de juiste context lezen en aan de andere kant de hogere esoterische betekenis ervan proberen te doorgronden. Wat een rijkdom aan informatie heeft hij jullie achtergelaten (Leestip: de vier evangeliën en de Openbaringen van Johannes).

Het Koninkrijk van God is in U – in jou – in jullie! Niemand heeft een tussenpersoon nodig om dit Koninkrijk eigen te maken. Niemand heeft rituelen nodig om binnen te komen. Niemand wordt geweigerd, want het is binnen in jou, in elke cel waar het leven in vibreert en trilt. Niemand kan jouw Koninkrijk beschadigen, vernietigen, aanraken of manipuleren.  En, mensen van de duisternis zullen geen enkele behoefte hebben om dat koninkrijk in zichzelf te zoeken en zij hebben er baat bij dat jij onwetend blijft, dat jij niet zelf op zoek gaat naar jouw innerlijke schatkamer. Want als jij die eenmaal gevonden hebt, dan zullen zij nooit weer macht of controle over je hebben. Iedereen die de ingang zoekt, hoeft alleen maar te vragen om binnen te mogen komen, dus vragen om de verbinding met de Koning die over het Koninkrijk regeert.

De Meester zei: ‘Klopt en U zult open gedaan worden’ en ‘Zoekt en U zult vinden’. Dat zijn beloftes! Dat zijn aanwijzingen! Dat is de Weg, Dat is het leven, Dat is de Waarheid.

Als God in jou is, in zijn Koninkrijk in jou, hoe kan hij je dan verlaten? Als God in jou is, waar moet je hem dan zoeken? Waar zul je haar vinden? En wat ben jij dan? God in de wereld? Moet jij dan misschien ook iets doen om deze toestand in de wereld te veranderen? Jullie samen met elkaar? Ieder in de kleine kring, in het eigen netwerk? Jullie zijn oppermachtig als je de enorme Kracht die in je woont erkent, accepteert en door je heen laat werken en alle engelen, begeleiders en gidsen zijn er om je elk moment van de dag te helpen, te steunen, te troosten, moed te geven en boven alles: lief te hebben.

Jij bent de Kracht!
Jij bent de Weg!
Jij bent de Waarheid!
Jij bent het Leven.
Wéét!

De Blue Spirits door Pyts Boschma

Volgende