5e-DIMENSIE
KOSMOSOFIE


JE BEGELEIDERS

Ieder mens afzonderlijk heeft via de Heilige Geest zijn eigen directe verbinding met de Scheppingsbron.

De vooruitgang van de mensheid langs het pad van ascensie – bewustwording – ontwikkelt zich in een snel tempo. Hiervan bestaat over de gehele wereld bewijs omdat steeds meer mensen de dagelijkse intentie hebben om liefdevol te zijn, wat er ook gebeurt. Dit is de krachtigste intentie die je kunt hebben en wanneer je dit doet word je enorm gesteund door degenen die je niet ziet, die liefdevol over je waken en die ieder moment van je leven steunen. Je bent nooit alleen.

Terwijl het pad van ascensie dat je voor jezelf hebt uitgestippeld voordat je incarneerde volgt, word je altijd volledig ondersteund. Een direct gevolg daarvan is dat je succes goddelijk gegarandeerd is. Het omslagpunt van het ascensie proces – het spirituele ontwaken – is zeer zeker gepasseerd en velen van jullie voelen dat dit zeker zo is. 

Plaats dagelijks je intenties. Het beste moment is wanneer je je dagelijkse bezoek brengt aan je heilige, innerlijke, geestelijke hart. Open je hart en vul de liefde die eruit stroomt met vrede en met mededogen voor alle mensen de lijden. Laat er ook een overvloedige stroom van genezing uitvloeien die alle mensen zal beïnvloeden en geestelijk zal voeden om hen te helpen bij hun ontwaken. Plaats je intentie elke keer dat je het even vergeten bent of hebt losgelaten opnieuw. Jullie doen allemaal prachtig werk, zelfs wanneer je je daar niet van bewust bent. Het is je levensweg. 

Er bestaat geen toeval, er gebeuren geen dingen per ongeluk. Alles dat gebeurt maakt deel uit van het proces van ontwaken, zelfs de ogenschijnlijk meest catastrofale gebeurtenissen die mensen zonder enkele reden lijken te overkomen en die voor jullie mensen met je zeer beperkte vermogen om als toeschouwer naar gebeurtenissen te kijken, volkomen zinloos lijken. Er wordt van jullie allemaal intens gehouden en je wordt geëerd voor wat je doet om andere mensen op een zachtaardige maar effectieve manier geestelijk wakker te maken. Vertrouw op je intuïtie, je innerlijke weten om zodoende de volle kracht van je onverbrekelijke verbinding met de Bron vrij en overvloedig door je heen te laten stromen. Dat is wat je je ten doel gesteld hebt voordat je incarneerde. 

Jullie zijn hier op dit moment op Aarde om te ontwaken en om de Hemel op Aarde te creëren. Dat is altijd jullie plan geweest, want jullie wilden een fysieke omgeving om in te genieten en verrukkelijke ervaringen te beleven door middel van een lichaam en de zintuigen waarin het voorziet. Je lichaam heeft veel meer zintuigen dan waar je je momenteel van bewust bent en je zult die ontdekken wanneer je ascendeert en je ontdekt dat je menselijke vorm helemaal niet zo beperkt is als het momenteel lijkt te zijn. De beperkingen ontstonden toen je de keuze maakte om je af te scheiden van de Bron. Deze keuze is niet mogelijk, want jij bent niet in staat deze verbinding te verbreken, maar door je intentie om deze onwerkelijke situatie te ervaren heb je je erop ingesteld om uiterste beperkingen te ervaren en dat is ook gebeurd.

Het is de bedoeling dat je je lichaam gebruikt om vreugdevol, opwindend, boeiend en inspirerend te zijn, maar doordat je geprobeerd hebt om je af te scheiden van de Bron en daarmee onafhankelijk en alleen te zijn traden er beperkingen op.

Als je niet jezelf beperkt door het gevoel afgescheiden te zijn van de Bron, heeft je lichaam het vermogen om oneindig te leven in een perfecte gezondheid en wanneer je ascendeert en ontwaakt zul je het vermogen en de optie hebben om die toestand opnieuw te bereiken en in je lichaam te blijven zolang je wilt. Of je kunt ervoor kiezen om je menselijke vorm op te geven en terug te keren naar het vormeloze bestaan als zuivere geest.

Sommige mensen hebben er absoluut genoeg van om op Aarde als mens te leven, en anderen zouden graag lang en productief willen leven om de prachtige, creatieve mogelijkheden van de menselijke vorm volledig te ervaren.

Wanneer je bewust wordt zullen alle mogelijkheden voor jou toegankelijk zijn, maar er zullen nog veel meer opties zijn om je talenten en mogelijkheden te benutten en gebruiken. Jullie werden als perfecte en onbeperkte wezens geschapen, gelijksoortig binnen de Bron die jullie hemelse Moeder/Vader/God is. De goddelijke intentie voor jullie was om je eigen persoonlijk handtekening aan de schepping toe te voegen zodat alles eindeloos doorgaat met genieten en harmonieuze overvloed voor iedereen. De creatieve mogelijkheden die beschikbaar zijn, zijn absoluut onbeperkt, net zoals de meest krachtige, goddelijke intentie om creatief te zijn je toebehoort. 

Alle mensen die nog niet ontwaakt zijn worden zich ervan bewust dat niet alles goed is in hun leven, dat er iets zeer belangrijks in hun leven ontbreekt en dan niet alleen maar vanwege de menselijke pijn en het lijden door vele oorzaken die zich voordoen in hun leven. Men heeft geen idee wat het zou kunnen zijn en zoeken op ontelbare manieren naar vervullen – fysieke, emotionele, geestelijke, intuïtieve en intellectuele interessegebieden. Het bevredigt hen niet en kan hen ook nooit bevredigen. Andere mensen worden of zijn zich ervan bewust dat het leven beslist een of ander spiritueel doel moet hebben, ze besteden veel tijd aan het zoeken van begeleiding en sturing door mentoren of leraren waarvan ze denken dat ze verder zijn dan zij, of ze zoeken het bij religieuze leiders of goeroes. 

Maar, ieder mens afzonderlijk heeft via de Heilige Geest en via eigen favoriete heiligen, engelen of begeleiders in de spirituele rijken, een eigen directe verbinding met de Bron. Wanneer iemand niet in staat is om contact te maken met deze wezens in de spirituele rijken op wie men een beroep doet, is dat meestal omdat men zich niet waardig voelt om een beroep te doen of om gehoord te worden. Welnu, dit gevoel is het ego dat probeert zijn vermogen van individualiteit, van afgescheidenheid vast te houden, omdat het ervan overtuigd is dat, wanneer eenmaal contact gelegd is, zijn macht over iemand verloren zal raken. Het ego leeft in angst en doet zijn best om iemand in die toestand te houden want dan is die persoon, als gevolg van de eindeloze stroom van gedachten, verward en angstig over wat hij wel of niet zou moeten doen en kan daarom niet de rustige en liefdevolle stem horen die binnenin hem/haar verblijft met het verlangen om hem/haar alleen maar te helpen en te ondersteunen.

In de nieuwe wereld weet men heel goed dat te veel denken in een eindeloze en herhalende lus, veeleisend en uitputtend is en dat meditatie, dat eens als een spiritueel gebruik werd beschouwd, tegenwoordig een in hoge mate aanbevolen vorm van ontspanning is. In die vorm wordt meditatie vooral gebruikt om de geest tot rust te brengen en iemand te laten ontspannen en om de zorgen en angsten, die hem of haar overweldigen, voor een korte tijd los te laten. Het vergt inderdaad een aanzienlijke hoeveelheid oefening voordat de geest snel en gemakkelijk tot rust gebracht kan worden, maar de voordelen hiervan voor jullie menselijke lichamen is enorm.

 Als je gaat zitten om met je meditatie te beginnen spreek dan de intentie uit om in nauw contact te staan met de begeleiding van je ondersteuningsteam in de spirituele rijken en om hun stem duidelijk te horen. Ontspan je dan gewoon binnen de stille ruimte die tijdens je meditatie ontstaat en luister. Wijze en nuttige gedachten of ideeën die je onmiddellijk herkent zullen binnenstromen en deze zijn niet je eigen gekwebbel van je hersenen.

Wij, in de spirituele rijken, zijn altijd bij jullie en we wensen dat jullie ons horen zodat jullie baat kunnen hebben van onze liefdevolle begeleiding en ondersteuning. Ga dus door met jullie meditatieoefeningen, zelfs wanneer die bij tijden of in het begin volledig vruchteloos lijken te zijn. Jullie volharding zal resultaat opleveren en een gevoel van vrede en veiligheid zal jullie omringen. En wanneer jullie die liefde voelen die wij jullie in ieder moment aanbieden, zal ieder gevoel van nutteloosheid of onwaardigheid dat jullie ervaren hebben beginnen op te lossen. Jullie zullen een vorm van zelfaanvaarding bereiken, een acceptatie dat jullie waarlijk een geliefd en wezenlijk onderdeel van de Bron zijn, het oneindig veld van Liefde dat Alles is Wat Bestaat en jullie op deze manier je ware aard als Eén met Bron herkennen en eren.

 Jullie liefhebbende broeder Jezus.

  

door John Smallman 

Volgende

Terug