5e-DIMENSIE
KOSMOSOFIEDE ONGRIJPBARE AKASHA

Wat denk jij dat de Akasha is?

De menselijke Akasha is niet lineair. Het is de geschiedenis van alles dat je hebt meegemaakt op aarde. Maar daarnaast bezit je Akasha ook herinneringen aan ervaringen op andere plaatsen in het universum, maar die herinneringen zijn verborgen.

Je Akasha is je innerlijke drijfveer zonder dat je het beseft.

Wie ben jij?

Je hoort bij een zielengroep die altijd naar de duistere gebieden in het universum trekt. Jullie oude zielen doen dit al vanaf het begin van de schepping, van jullie schepping. Jullie zijn totaal taai en sterk. En, jullie blijven elke keer weer gaan. Wij – aan gene zijde – knielen aan je voeten en danken je voor het werk dat je telkens en telkens weer doet. Je wordt geboren als liefde wezen, dit is je diepste licht en bewustzijn. En je hebt het elke keer, ja, wij weten het, elke keer weer moeilijk, maar je bent de sterkste. Het is allemaal in je Akasha beschreven. Waar de duisternis verdreven moet worden ben jij te vinden Lichtstrijder.

Je Akasha is deel van je systeem, je bent er mee geboren. Maar dit deel van jou – de Akasha – wil nu dat je je geheugenbank opent en gebruikt. Dit is een keuze, volledig afhankelijk van je vrije wil – want jij leeft op de planeet van de vrije wil. Je herinnert je geen vorige levens, misschien een heel klein beetje. En dat komt – en dit is nieuw – omdat de Akasha niet in je brein te vinden is, niet in je normale geheugen. Het zit daar niet, het zit in je DNA. En je DNA communiceert op een totaal andere manier dan je brein, het is niet lineair, je kunt het je niet herinneren, want dat doet je brein. En toch zoekt je DNA een manier om met je te communiceren en herinneringen naar je brein te brengen, want daar is je mogelijkheid tot herinneren, je bewustzijn. Maar je DNA praat niet met je in herinneringen, het praat met je door middel van emotie en emotionele concepten. Wat je niet weet is dat de zon op dezelfde manier informatie doorgeeft via de heliosfeer aan het magnetisch veld van de aarde waar jij ook mee verbonden bent.

Zo gebeurt het ook op DNA niveau, je DNA stuurt een gevoel naar je bewustzijn. Het is ongrijpbaar en het is niet traditioneel zoals normaal je herinneringen bij je opkomen. De Akasha geeft impulsen aan je brein waardoor je iets voelt. Maar het is geen herinnering en al helemaal niet aan vorige levens. Niet exact, geen duidelijke informatie over wie je was, waar je was of wat je aan het doen was. Geen namen, geen plaatsen, geen geslacht. Maar het geeft je emoties die te maken hebben met ervaringen. De impulsen van de Akasha zijn al eeuwig hetzelfde en de overheersende emoties zijn angst en drama en onafgemaakte zaken. En je weet dat ik gelijk heb. Dus wat herinner jij je? Aan dat waar je bang voor bent. Niet wat er is gebeurd of wanneer, maar het gevoel dat je toen had. En die impulsen laten jou in actie komen, óf juist niet! Je gaat of doet iets wel of niet gebaseerd op wat je voelt. Deze gevoelens komen allesmaal uit DNA niveau en ze zijn je drijfveer. Maar waarom zijn het zulke lage emoties zoals angst, drama en onafgemaakte zaken? En ook schuldgevoel? Omdat je dat tot aan dit moment gecreëerd hebt door je vrije wil.

Maar, dat is nu aan het veranderen! Je Akasha geeft nu andere impulsen af. Want je verhoogt je trilling oude ziel en al je cellen in je lichaam weten wat er gaande is.

Is dit een nieuw tijdperk?

Weet iedereen zijn/haar Akasha dit?

Ja!!

Maar …………..

Het brein moet het accepteren, het brein heeft filters en het brein moet informatie uit je Akasha toelaten. De oude zielen die dit horen of lezen begrijpen het. Ze hebben de veranderende informatie uit hun Akasha al gemerkt en hun impulsen hebben hen veranderd. Maar dit geldt niet voor iedereen. Het heeft te maken met de vrije wil en ook met elk unieke levenspad.

Weet je wie al volledig vanuit hun Akasha leven?

De zogenaamde wonderkinderen – de jongeren die prachtige stemmen hebben, muziek maken, schilderen of andere talenten hebben die ze nog niet in hun jonge leven ontwikkeld kunnen hebben. Zij laten zich leiden door hun impulsen. Zij hebben er geen herinneringen aan, maar zij laten zich leiden door hun Akasha, hun DNA. Zij handelen vanuit hun Akasha, zij zijn meester, zij volgen hun eigen impulsen. Ze hebben één focus. Maar, de meesten van jullie volgen nog je karma terwijl dat niet nodig is. Karma is niet alleen oorzaak en gevolg, maar ook iets wat je van nature al vele incarnaties gedaan hebt, hetzelfde beroep, het moeder- of vaderschap, de plaats waar je woont, de plaatsen waartoe je je aangetrokken voelt, het is allemaal karma. De Akasha heeft diepe angsten in zich, je weet bijvoorbeeld dat je in vorige levens vermoord bent om je geloof, maar er is meer, het zijn de gevoelens, geuren, kleuren en de situaties die je bekend voorkomen, die je kent. En het is totaal ongrijpbaar. De oude ziel die hier al duizenden jaren is geweest heeft alles al meegemaakt. Dus wat zit er in jouw Akasha? Precies! Maar, de herinnering aan het ontwaken zit ook in je Akasha, ook dát gevoel. En dat speelt nu, dat gevoel herken je nu. Maar hoe laat je je nu leiden? En waardoor? Een oude ziel herkent dit, weet dat het waar is. Jij bent God met een menselijk brein. Je denkt dat het menselijke brein het enige brein in het universum is, maar dat gaat ook veranderen. 

Wat zijn dan de nieuwe impulsen van de Akasha? Wij zullen het je vertellen: dat zijn compassie, liefde en afgewerkte zaken. En dit is wat de oude ziel – jij – gaat doorgeven aan de wereld. De oude zielen horen hier, ze zijn de moeite waard, want het is tijd voor zelfwaardering. En de Akasha spreekt met hen met hogere concepten, hogere waarden. Een hogere manier van denken. Wat denk je wat dat met de chemie doet van de oude zielen? Er is geen karma meer, het is niet meer nodig. Jij bent de baas over je leven! Niet meer de omstandigheden bepalen je leven, JIJ doet dat. Je kunt creëren wat je maar wilt want er is geen karma meer. Geen invloeden meer uit vorige levens.  Je herinnert je succes, compassie, liefde, alleen maar positieve dingen. Stel je eens voor! Alleen maar positiviteit. Een paar weinigen kunnen het laten zien aan velen! Het zal de planeet veranderen. Je bent deel van de puzzel. Je bent een deel van God. En die zul je uitdragen! De aarde is je partner, je zult steeds langer leven. Dat is niet ongrijpbaar.

De Meesters hadden dit bewustzijn. Allemaal! Wie is je favoriete Meester? Ga naast hem/haar staan. Hoe voelt dat? Vredig? Wat hebben ze? Wat voel je?

EN DAT HEB JIJ!!!!!!!!!!!

Kalmte, vrede, schoonheid, kennis van esoterie, compassie, liefde, bewustzijn en dat alles buiten het zicht van de lagere dimensies. De liefde van God wordt gezien door anderen in jou. Want als er een probleem wordt gezien in de wereld raakt het je niet. Het beïnvloedt je niet meer, het maakt je niet bang, het maakt je niet van slag. Jij – oude ziel – bent de katalysator van verlichting en je maakt het nu op dit moment mee. En je zult ouder worden als ooit tevoren. Elke cel in je lichaam weet wat er gebeurt.

Jij bent aan zet!

Het brein transformeert energie en jij bepaalt wat je er in toelaat.

Zie de glorie die je bent.

Jij bent het Licht van de Mensheid.

AND SO IT IS!   

BRON: KRYONVolgende

Terug