5e-DIMENSIE
KOSMOSOFIELERAREN

De bekendste Leraren zijn JEZUS CHRISTUS en DE BOEDDHA. Bij het menu item Channelings vind je ook ontvangen boodschappen van De Meester: Jezus Christus. 

Er zijn momenteel ook veel nieuwe leraren, zij worden vaak gechanneld door mediums. Eén van de betrouwbaarste nieuwe leraren is KRYON, een entiteit die gechanneld  wordt door Lee Carroll, maar er zijn talloze entiteiten die in deze hectische tijd boodschappen doorgeven aan de mensheid. 

Een leidraad bij het herkennen van een Leraar van het Licht is dat de gechannelde entiteit altijd spreekt vanuit Liefde voor God en de Mens. Een zuivere entiteit zal nooit boodschappen doorgeven die dreigend zijn, angst aanjagen of dwingend zijn. De mens heeft een vrije wil gekregen en deze wordt nooit of te nimmer door de zuivere leraren in twijfel getrokken. Ieder mens is vrij om te kiezen wat men wil en ook wat men geloven wil. Deze leidraad geldt voor alle mediums die je in je leven tegenkomt: er moet geadviseerd en gehandeld worden uit Liefde voor God en voor de mens en het advies moet altijd bedoeld zijn voor het welzijn van alle betrokkenen bij een kwestie of vraag. Is dat het niet dan is het niet zuiver en komt het niet uit de Lichtwerelden.

Er zijn ook enorm veel schrijvers die gechannelde boodschappen aan de mensheid gepubliceerd hebben, ze zijn erg waardevol voor mensen die net ontwaken en het spirituele pad opstappen. Voor de nieuwe tijd geldt dat het een totaal nieuwe energie is waar we in terecht komen die multidimensionaal is. Aangezien men deze Multi dimensionaliteit alleen kent aan gene zijde is er weinig informatie over te vinden in de oudere boeken. 

VERREZEN MEESTERS 

Opgestegen meesters worden ook wel verrezen of geascendeerde Meesters genoemd. Zij hebben op Aarde geleefd maar hebben de verlichting van hun bewustzijn bereikt. Zij zijn nu helpers van gene zijde en worden door mediums gechanneld. Zij zijn grote spirituele leraren die ons vanuit de hogere dimensies informeren, begeleiden en steunen.  

De grote opgestegen Meesters geven juist in deze tijd veel informatie door aan mensen die zogenaamd aan het 'ontwaken' zijn. Dit zijn de mensen die zich realiseren dat er meer is tussen hemel en aarde en die zich in het spirituele gedachtegoed gaan verdiepen. Ze worden bewust, dit wordt ook veroorzaakt door het zich steeds verhogende trillingsniveau van de aarde. 

Enkele bekende Meesters zijn:

SANANDA

Hij staat voor het herkennen en erkennen van je eigen waarheid, zelfbewustwording en het ontwikkelen van je eigen autoriteit

DJWAL KHUL

Hij staat voor zelfvertrouwen, zelfbewust optreden, doorzettingsvermogen,  eigenwaarde en optimisme

EL MORYA

Hij staat voor vertrouwen in eigen kracht en hulp van buitenaf, bevrijding van angsten en rotsvast oervertrouwen

HILARION

Hij staat voor je plaats innemen, je uniek zijn accepteren, verbinding met het Hoger Bewustzijn, inzicht in het Hoger Plan

KUTHUMI

Hij staat voor werkelijkheidszin, je prettig voelen in je lichaam, geduld, aarding, helderheid en energetische verbindingen

LADY NADA

Zij staat voor levensgenot, zelfacceptatie, aanvaarding van je lichaam en voluit genieten van het leven

LADY PORTIA

Zij staat voor innerlijke balans, evenwichtig zijn, innerlijke rust en tevredenheid, besluitvaardigheid en spanningen kunnen verdragen

 LAO TSE

Hij staat voor innerlijke rust en kalmte, het is zoals het is, in het moment zijn, handelen vanuit het nu 

SAINT GERMAIN

Hij staat voor vrijheid, gedrag doorzien, emotionele blokkades herkennen, karma opheffen, de vrije wil en vrije keuze

SERAPHIS BEY

Hij staat voor levenswil, levenskracht, lichamelijke en aardse kracht, reiniging en het bewuste manifesteren 


Dit zijn enkele van de bekendste Opgestegen Meesters, er zijn nog veel meer die je kunt vinden als je googled op Verrezen Meesters. 

Terug naar KENNIS