5e-DIMENSIE
KOSMOSOFIE

 UNIVERSELE WETTEN

Jij bent geboren met een geschenk van de Scheppingsbron en dat is je vrije wil. Elke ziel draagt de Godsvonk in zich, het Goddelijk Licht en elke ziel heeft de vrije wil ontvangen. Niemand heeft het recht om een ander mens de vrije wil te ontnemen. Dit is een Goddelijke Wet. Als deze wet niet gerespecteerd wordt ontstaat er karma – de ziel die de wet niet naleeft zal in een situatie belanden waarbij de eigen vrije wil een rol gaat spelen.

De wet van karma wordt ook wel de Wet van Oorzaak en Gevolg genoemd, ook dit is een universele wet. Het heeft – zoals al hierboven blijkt – te maken met de keuzes die men maakt. Elke keuze om iets te doen – en ook de keuze om iets niet te doen – heeft gevolgen. De meeste mensen projecteren de gevolgen op het lot, op anderen of een situatie buiten zichzelf. Dat is de oude manier van denken. Een bewust mens kijkt naar de situatie vanuit een ander gezichtspunt en zoekt de oorzaak van de gevolgen. Verantwoording nemen voor alles dat er in je leven gebeurt is zelfkennis en levenswijsheid. Natuurlijk zijn er ook situaties die in je levensprogramma staan als levenslessen, die liggen buiten de wet van Oorzaak en Gevolg. Iemand die vooraf de gevolgen overziet van de keuzes die men maakt is een wijs mens, het is spiritueel volwassen en bewust gedrag.

De Wet van Aantrekking is ook een universele wet. Deze wet reageert op je intentie, uitstraling en frequentie. De trilling die je uitstuurt trekt dingen, situaties en mensen aan van dezelfde trilling. Je kunt deze Wet bewust gebruiken door positiviteit en een hoge trilling. Glimlachend door het leven gaan doet wonderen.

De Wet van Manifestatie is de volgende universele wet. Je goddelijke instrumenten om te kunnen manifesteren zijn de gedachte, het woord en creativiteit. Manifestatie begint met een gedachte (woorden), noteren of zeggen wat je gedachte of idee is (woorden) en daarna actie ondernemen om je plan tot uitvoer te brengen.

De Wet van de Liefde is de hoogste universele wet en ook de krachtigste. Alles dat de mens met de vrije wil uit liefde of met de intentie van liefde doet en denkt heeft macht. Liefde kent geen verplichtingen, geen beperkingen, geen voorwaarden en kent nooit angst. De mens is door de Liefde geschapen en daarom is het doel van een mens liefde geven en ontvangen, liefde zijn. Liefde geeft het leven zin.

De mens is een zelfstandig, volledig autonoom geschapen wezen. De universele wetten gelden voor iedereen.

Jij bezit de vrije wil, jij bent vrij om je eigen keuzes te maken. Dat houdt automatisch in dat je een keuze kunt maken die niet functioneert, dat is een zogenoemde vergissing en het is een les in wijsheid. De mogelijkheid om je te vergissen is onderdeel van de vrije wil. De oude conditionering dat je daarom zondig zou zijn en gestraft moet worden is absurd, het is door mensen bedacht om je angst aan te jagen, afhankelijk te maken en je schuldig te laten voelen.

Welke God zou het geschenk van de vrije wil aan zijn schepping geven en die straffen als er een vergissing gemaakt wordt? Een God van Liefde?

Ik denk dat God zou zeggen: “Joh, dat ging niet helemaal fijn, wil je het nog een keer proberen?”. 😉

Gebruik je bewustzijn, wijsheid en kennis en vooral je vrije wil om keuzes te maken en laat een ander daarin ook vrij. Jij bent God in de wereld, til de wereld naar een hogere frequentie, wees bewust want daarmee ben je het Licht van de wereld.

door Pyts

Volgende