5e-DIMENSIE
KOSMOSOFIE

HET BOS EN DE VERLICHTE KLOK

DE WIND OF CHANGE – Deel I                                                                                                                                                                                                                                              

Jouw ziel komt van de Creatieve Bron. Er is geen afscheiding, je bent prachtig, geweldig in de ogen van God. Hij houdt zielsveel van je.

Wij vertellen pure Waarheid en je herkent het met je ziel.

Een parabel

Stel er is een bos. Het is prachtig. Het is een oud bos met mooie bomen. Het bos maakte van alles mee, het werd veroverd, zag oorlogen. Het bos maakte het allemaal mee. Maar er waren ook een aantal grotere bomen in het bos, het waren duistere bomen en de kleine bomen interesseerden hen niet. En er veranderde niets.

Maar ineen veranderde het weer en er gebeurden dingen die het bos nog nooit eerder mee had gemaakt. Er was een nieuw soort zonlicht en enkele van de bomen van het bos herkenden het meteen. Ze zeiden: ‘Er komt een nieuw soort zaadjes in het bos, er komt ander weer en deze oude bomen zijn daar niet klaar voor. Oh, ze staan nog wel in het bos, maar ze zullen nooit beseffen wat er aan de hand is. Want er worden allemaal nieuwe zaadjes in het bos geplant en als deze zaadjes ontkiemen en bomen worden zullen ze totaal andere takken en bladeren hebben. Ze zullen niet alleen staan zoals de oude bomen, maar deze nieuwe bomen zullen in elkaar groeien, met hun takken in elkaar verstrengeld en ze zullen ook de andere bomen aanraken en hun takken daar in laten groeien. Ze zullen voor het bos gaan zorgen zoals nog nooit eerder gebeurd is’.

En het gebeurde, de zon begon anders te schijnen, de zaadjes werden geplant. Degenen die in de buurt van het bos woonden en ook de boeren wisten wat er gebeurde, want de zaadjes werden zorgvuldig en precies op de juiste plaats geplant. Ze glimlachten toen ze het merkten, want ze wisten dat met de tijd de zaadjes zouden ontkiemen en bomen zouden worden die het bos zouden beïnvloeden en dat op den duur de oude, donkere bomen zouden sterven en verdwijnen.

Maar hoe lang zou het gaan duren tot het zover was? Er waren mensen die al gauw kwamen kijken hoe het met de zaadjes ging. En de zaadjes waren al ontkiemd tot bomen van ongeveer een meter hoog. Ze waren nog niet erg hoog, maar ze waren al met hun takken verstrengeld in elkaar. En sommigen zeiden: ‘Dit gaat nooit werken, dit gaat veel te langzaam’.

Maar je moet hoop houden. Er zijn mensen die niets weten van de shift – de verschuiving, maar die voelen dat het moet gaan veranderen. Dat er een nieuwe maatschappij moet ontstaan. Ze zijn niet verlicht of spiritueel, maar ze voelen de verandering.

Wij noemen het ‘De Verlichte Klok’, het is een enorme klok en hij blijft tikken en lopen. Je wilt niet dat de klok stopt, de klok moet blijven lopen. Je ziet iets interessants bij de Verlichte Klok: de oude delen worden niet vervangen door dezelfde soort en vergelijkbare onderdelen, nee, er komen totaal nieuwe onderdelen die de plek van de oude innemen en die integreren in de Klok. Zo ontstaat langzaam maar zeker een nieuwe Klok zonder stil te staan of gestopt te moeten worden, de oude onderdelen verdwijnen en er komen nieuwe, verlichte onderdelen voor in de plaats. Maar de Klok tikt gewoon verder. En dan, plotseling, is er een andere Klok, een Klok van het Licht.

De wind van verandering waait over de planeet en zal alle mensen bereiken. Geef het niet op, niemand van jullie mag het opgeven.

Laat ik je iets vertellen: de oude, donkere bomen van het bos weten dat er nieuwe bomen zijn, dat de werkelijkheid verandert. Ze weten het. En ze weten ook hoe ze het licht moeten stoppen, ze zijn daar heel goed in. Want weet je wat het licht stopt? Angst! En bezorgdheid! en ze zullen alles doen om deze planeet in angst onder te dompelen en om de planeet terug te brengen naar zoals het was. Ze hebben dit beschaving na beschaving gedaan en ze zullen het nog op hele andere plaatsen dan hier op aarde doen. Let erop en identificeer het!

En sommigen zullen dit niet leuk vinden. Want je wordt getest oude ziel, je wordt getest op je geloof en innerlijk weten. Want jullie creëren de wind van verandering als jullie blijven hopen en als je begrijpt dat je geduld nodig hebt om deze zaadjes een kans te geven om te groeien. Ze zijn geplant in 2012. Hoe lang zal het duren totdat je het allerbeste in de wereld gecreëerd hebt? Het vergt tijd, geduld, werk, maar het resultaat zal de moeite waard zijn.

Liefde zal winnen! Wanneer? Dat ligt aan jullie. Jullie hebben op deze planeet nog steeds de vrije keuze. Het is belangrijk dat je dat weet. Denk nooit dat je gefaald hebt, het is zoals het is. Zo werkt geestelijke groei.

Jij bezit het voordeel: jij bent van het Licht!

And so it is!

BRON: KRYON 


Verder naar: Numerologie


Terug naar KRYON