5e-DIMENSIE
KOSMOSOFIE

BALANS

Waar is je aandacht op gericht? Wat is je eerste gedachte als je ’s nachts wakker wordt? Als je ’s morgens wakker wordt?

Het is belangrijk dat je beseft dat waar je aandacht naar toe gaat, daar vloeit jouw manifestatiekracht naar toe. Wat ben je bezig te creëren door je gedachten? In de multidimensionale energie gaat manifestatie veel sneller dan in de driedimensionale ooit mogelijk was. De mensen die nu nog vanuit de driedimensionale energie leven hebben niet in de gaten welke realiteit ze voor zichzelf creëren.

Als je goed oplet zie je dat de driedimensionale werkelijkheid voor je ogen oplost, het krimpt in elkaar zoals een ballon die leeg loopt. Maar, wat overblijft bij de gehypnotiseerde, driedimensionale mensen is de kunstmatig gecreëerde angst. Als alles aan het licht komt en gekomen is waar zal hun angst zich dan op gaan richten? Denk er eens over na alsjeblieft.

Leven vanuit het Licht betekent Liefde manifesteren die zich uit door compassie. Het is niet de bedoeling dat je mee gaat lijden (medelijden) maar dat je mee gaat leven (medeleven) met een ander door begrip en liefde te geven. Medelijden betekent dat je meegezogen wordt in de negatieve energie van angst, medeleven betekent dat je energie geeft vanuit een hogere trilling. Het is een wezenlijk verschil.

Als je leeft vanuit het Licht en de Liefde dan weet je dat een ander een eigen weg te volgen heeft waar je je niet mee kunt en mag bemoeien, je kunt alleen een voorbeeld zijn, een baken, een wegwijzer. Alles zal versneld gaan omdat de multidimensionale energie een hogere trilling heeft.

Als je mensen wilt helpen blijf dan in deze hogere trilling en laat je niet meezuigen in een lagere trilling die aan het oplossen is. Je kracht is nodig, jij bent het Licht.

De Meester door Pyts Boschma

Delen is het Licht – bewustzijn – versterken


Volgende