5e-DIMENSIE
KOSMOSOFIE


DAARVOOR BEN JIJ HIER

Ik ben er, ik ben er altijd geweest en ik zal er altijd zijn. Dat is de grote Naam van Spirit. Ik ben die ik ben, je hoeft me niet te begrijpen, niet te analyseren, niet te beredeneren. Dat is niet mogelijk, je kunt mij met je analytische brein niet bereiken. Daar het je je hart en intuïtie bij nodig. Maar wat ik ben, ben jij ook! Je kunt met je gewone verstand niet begrijpen wie je werkelijk bent. Jij bent in staat om in verschillende tijdlijnen te leven, in parallelle universums. Ze bevinden zich op Aarde, meerdere werelden overlappen elkaar en spelen hun scenario’s uit.

Een multidimensionaal bewust mens is in staat de positie van waarnemer in te nemen, je ziet dan alle tijdlijnen – werelden – zich voor je ontvouwen en je realiseert je dat het onmogelijk is om in totaal van jouw bewustzijn afwijkende tijdlijnen te zijn en te leven. Maar je ziet ze wel! Dat is het grote verschil met mensen die niet bewust zijn en zich in de tijdlijn van angst bevinden. Jij wilt hen zó graag laten overstappen naar de tijdlijn van geloof, hoop en liefde, maar zij moeten daarvoor hun bewustzijn openen. Er zijn momenteel miljoenen mensen die zich op of rond de grens tussen deze werelden bevinden, ze zijn verward en soms zelfs stuurloos omdat ze de complete overstap nog niet gemaakt hebben. Deze mensen zijn bereikbaar voor een bewust mens en die hebben dan ook steun en hulp nodig. Daarvoor ben jij hier!

De nieuwe wereld is zich aan het ontwikkelen vanuit de chaos van de tijdlijnen. Wees niet bang, er zijn zowel boven als beneden krachten en machten hard aan het werk om de chaos op te lossen, de duisternis staat al volop in het Licht.

Velen van jullie geloven misschien niet dat het einde in zicht is, maar ik zeg je: dat is het wél! Er gebeurt heel veel waar maar weinig mensen weet van hebben. Het allerbelangrijkste zijn de kinderen. Alle zielen zijn belangrijk, maar de kinderen zijn hier om de nieuwe wereld vorm te geven, zij moeten beschermd worden. Want zij die de kinderen iets aandoen zullen ter verantwoording geroepen worden. Dit is een belofte die ik lang geleden gegeven heb, en ik houd mijn woord.
Er is zoveel dat jullie verteld is dat niet waar is, er is zoveel dat jullie verteld is om jullie te misleiden, er is zoveel moeite gedaan om jullie bij Spirit, de Meesters en de Engelen weg te houden. Er is zoveel gedaan om jullie van de gidsen en medebewoners van het universum weg te houden. Er is zoveel dat jullie verzwegen is en dat nu ontdekt wordt, dat letterlijk aan het Licht komt. Ja, het is chaos, onrust en verwarring, maar jullie zijn de allersterksten. Jullie bezitten het grootste en hoogste licht. Zo boven, zo beneden. Wees niet bang!

De Meester door Pyts Boschma

Volgende