5e-DIMENSIE
KOSMOSOFIE


Het geheim van de 144 cellen  

Vertaling tekst op de foto

Ik hoop dat je ooit gehoord hebt dat 144 een Heilig getal is. Wel, in je thymusklier bevinden zich 144 Akenenische cellen. Akenenisch betekent dat het onsterfelijke cellen zijn, ze zijn verbonden met de Goddelijke Oneindige Bron. Er bestaat een alwetende wijsheid in jou, midden in je borst bij je hart.

De thymusklier is de deur tussen ons zelf en de oneindigheid.

Alles in de natuur is een formule – alles is een wiskundige vergelijking. Wanneer er een leugen in de formule zit gaat de thymusklier krimpen. En alles dat waarheid is, opent het.

Achter de thymusklier bevingen zich 144 Akenenische cellen. Akene is een begrip uit Lemurië, het betekent: ‘de essentie van wie we zijn’. De elektronen van deze cellen trekken door de kern en creëren een oneindige lus – het oneindigheidsteken – wat betekent dat deze cellen niet kunnen sterven, ze zijn onsterfelijk. 


VOLGENDE