5e-DIMENSIE
KOSMOSOFIE

DE WEG NAAR LEVEN

Op dit moment zijn er meerdere tijdlijnen actief. Het is de tijdlijn van angst voor ziekte, de tijdlijn van angst voor oorlog, de tijdlijn van angst voor schaarste, de tijdlijn van angst voor……. Vul maar in. En daarnaast is er de tijdlijn van liefde en bewustzijn. Maak de keuze voor de tijdlijn waar jij je energetisch in wilt bewegen. Je hebt de vrije wil om te kiezen.


Tijdlijnen zijn van de Aarde, want in de multidimensionale werkelijkheid bestaat geen tijd, dus er bestaan ook geen tijdlijnen. Mensen bezitten de goddelijke eigenschap van scheppend vermogen naar het beeld en de gelijkenis van de Schepper. Tijdlijnen zijn illusies die gecreëerd worden door mensen, die van slechte wil óf van goede wil kunnen zijn. De slechte wil heeft nooit de bedoeling om het goede te creëren voor alle mensen.
Je kunt meegaan met de tijdlijn die je kiest, daar ben je volkomen vrij in. Maar er is één belangrijk aspect dat je moet weten: ook jij bezit deze goddelijke eigenschap van scheppend vermogen, jij bent in staat om je eigen tijdlijn te creëren.


Hoe wil je dat je leven eruit ziet?
Wil je leven of geleefd worden?
Wil je vrij zijn of laat je je beperken door anderen?
Leef je in liefde en bewustzijn of ga je mee in allerlei angsten?
Wat is je droom?
Wat is je passie?
Heb je het gevoel dat je iets moet doen of zijn?


Je bent volledig vrij geschapen met goddelijke instrumenten die tot je beschikking staan. Zo ben je bedoeld. Je bent liefde, zo ben je bedoeld. Je bent bewustzijn, zo ben je bedoeld. Je bent vrij, zo ben je bedoeld. Je bent het leven zelf, zo ben je bedoeld. Laat je het leven, de liefde, de vrijheid, het bewustzijn dat je bent als zandkorrels door je vingers glippen of grijp je het vast als jouw rechtmatige eigendom?


Jij bent volledig de baas over jezelf. Niemand anders. En als je alles met en vanuit liefde doet zal er nooit iemand schade oplopen. Je bezit zoveel andere goddelijke eigenschappen, zoveel kracht. In jou schijnen duizend zonnen, zo sterk is je licht en je kunt beseffen hoe fel het licht is als je het bundelt met gelijkgestemden. Je hoeft het niet met elkaar eens te zijn over de wereld – wat daar gebeurt zijn gecreëerde tijdlijnen en is een illusie, alles kan morgen anders zijn. Maar waar geen verschil van mening over kan bestaan is jullie gezamenlijke mening over de Liefde en de weg van de Liefde. Dit is de echte werkelijkheid! Er is maar één Liefde in vele uitingsvormen, maar er is maar één Liefde! Dat plaatst Liefde boven de dualiteit van de Aarde. En wat boven de dualiteit is, en één is, komt uit de Ene, de Eenheid.
Liefde is Goddelijk. Als je de weg van de Liefde kiest kun je nooit de weg kwijtraken want de weg van de Liefde is de weg van het Licht-Bewustzijn. Ik ben de Weg, ik ben de Waarheid, ik ben het Leven. Liefde is de Weg, Liefde is de Waarheid, Liefde is het Leven.


De Meester door Pyts Boschma

Volgende