5e-DIMENSIE
KOSMOSOFIE

EEN NIEUWE MANIER VAN LEVEN 

Als het mannelijke en vrouwelijke in balans is, is de nieuwe mens ontstaan. De Creatieve Bron schiep de mens, man en vrouw. Samen zijn ze één. De nieuwe mens heeft een lichaam dat of mannelijk of vrouwelijk is. Als men ervoor kiest om zich binnen het spectrum tussen mannen- en vrouwenlichaam te bewegen staat dat vrij. Ieder mens heeft een vrije wil.

Het mannelijke principe van een mens is verbonden met het synaptische, logische of analytische brein, het verstand. Het vrouwelijke principe van een mens is verbonden met het multidimensionale brein, het hart en de intuïtie. Wanneer die drie breinen een drie-eenheid vormen is er een balans tussen verstand, gevoel en hart.

De nieuwe mens in de nieuwe dimensie leeft vanuit deze drie-eenheid, het heeft geen dualiteit in zich. Het ego – de aardse persoonlijkheid – staat dan in dienst van de persoon die leeft vanuit de drie-eenheid en keuzes maakt op basis van compassie – begrip – gevoel en verstand.

Jullie ervaren nu nog heel vaak dat mensen nog volledig vanuit hun ego leven dat gericht is op overleven en het recht van de sterkste, macht en controle, prestaties, aanzien en materialisme. Uiteraard leven jullie nog steeds in een wereld waarin de lagere trilling de boventoon voert, maar er is al verandering merkbaar onder de bewuste mensen van het Licht.

Leven vanuit het ego houdt in dat men geen rekening houdt met of oog heeft voor een ander. De nieuwe mens leeft op een andere manier. Doordat men zichzelf heeft leren liefhebben erkent men zichzelf ook als zijnde belangrijk, maar men realiseert zich ook dat de ander net zo belangrijk is, dat iedereen deel is van het grote geheel. Men neemt beslissingen en maakt keuzes die gemaakt zijn op de werking van het drievoudig brein en de leidraad hierbij is liefde, compassie en begrip, zowel voor zichzelf als voor de ander.  Men maakt keuzes voor zichzelf maar houdt er rekening mee dat er niemand geschaad wordt door een keuze, dat wat men kiest moet goed zijn voor alle betrokkenen in een situatie.

Er is één bijzonderheid: niet alleen maakt men keuzes die een ander niet schaden, maar men werkt ook niet meer mee aan de keuzes van anderen die puur op het ego gebaseerd zijn en die schadelijk zijn. Men weigert mee te doen en dat maakt hen voor velen niet populair. Het zij zo.

In een nieuwe wereld past geen lijden meer dat veroorzaakt wordt door een ander die liefdeloos handelt. Daar is geen plaats meer voor omdat het een lage trilling is. Het zal niet meer kunnen bestaan en jullie ervaren bijna allemaal al dat heel veel mensen die egoïstisch of egocentristisch zijn uit jullie leven verdwijnen omdat jullie onder geen enkele voorwaarde bereid zijn jullie ‘zuiverheid’ te ‘verkopen’.

Zuiverheid, transparantie, echtheid, puurheid, eerlijkheid, compassie en begrip en boven alles liefde zijn de norm voor de nieuwe mens. De instroom van steeds hogere energie zuivert alles weg dat een lagere trilling heeft, jullie merken het allemaal.

Er wordt zoveel van jullie gehouden, alles komt goed, alles is goed.
De Meester door Pyts Boschma

Volgende