5e-DIMENSIE
KOSMOSOFIE

HET KOSMISCHE KOMPAS

 

Voel je de verandering? Hoe staat het met jouw intuïtie? Je gevoel, de tintelingen die door je heen gaat als je iets ziet, hoort of leest dat waarheid is? Dit is je kosmische kompas. Het is het innerlijke weten, het gevoel van totale zekerheid hoe het zit. Het is niet uit te leggen, want het is multidimensionaal. Je hoeft het ook niet uit te leggen, het is heel specifiek voor jou persoonlijk.

Het tijdperk van pure ratio, van het verstand, is nu aan het veranderen, de innerlijke stem is ontwaakt en die heeft de leiding boven het verstand. Eerst komt het gevoel en dan gaat het verstand daar mee aan de slag, toetst het gevoel aan vorige ervaringen. Maar, er is één groot verschil ontstaan: er is namelijk geen referentiekader meer, geen vorige ervaringen, er zijn geen vergelijkbare situaties. Dus kan je verstand je geen zuivere raad meer geven.

Het is altijd zo geweest dat de mens op het verstand – en dan vooral op het gezonde verstand – vertrouwde. Maar dat is nu niet meer mogelijk, het gevoel krijgt nu de eerste plaats omdat het verstand niet meer naar behoren werkt. En dat is precies de bedoeling van dit huidige bewustzijnsproces. Het is pure evolutie, de mens evolueert naar een multidimensionaal wezen, waarin de multidimensionaliteit de nieuwe leidende factor wordt.

Wij zeggen niet tegen je dat je je verstand niet meer moet gebruiken, integendeel, maar het mag en kan niet meer de leidende factor zijn. Verstand en gevoel horen in balans te zijn, geen van beiden kan nu overheersen, nog niet. Maar de omslag van verstand boven gevoel naar gevoel boven verstand wordt nu gemaakt in dit ontwakingsproces.

Ah, je bent zo’n prachtig wezen, je hebt nog geen idee wat er allemaal geopend wordt in deze multidimensionale ontwikkeling. Jullie evolueren naar een hoger bewustzijn, hoe mooi kan het zijn.

Wéét

 VOLGENDE