5e-DIMENSIE
KOSMOSOFIE

HET IS ANDERS

Er is jullie zoveel verteld dat geen Waarheid is. Op Witte Donderdag bijvoorbeeld heb ik de laatste maaltijd met mijn leerlingen gedeeld. Ik nam het brood, brak het in stukken en gaf elk van mijn leerlingen een stuk ervan met de woorden: ‘Eet dit, want dit brood staat symbool voor de geestelijke voeding die mijn boodschap voor de mensen op Aarde is; voed je met mijn woorden van liefde, want ze voeden je geest en je ziel’. En ik nam de wijn en zei: ‘Drink dit, want deze wijn staat symbool voor de levenskracht van God, de levenskracht die in je stroomt. Eet het brood en drink de wijn elke keer als je samenkomt om aan mijn leven en boodschap te denken, want het zal jullie verbinden in eenheid.’. Dit is de ware betekenis van het delen van brood en wijn.

Veel mensen hechten geen waarde meer aan de woorden omdat men doorziet wat er in de loop van de tijd aan veranderd is. Dat neemt niet weg dat de Kracht en Frequentie van de Bron nog steeds in de woorden aanwezig is. Besef  ook dat het exact de bedoeling was dat jullie zouden ontdekken dat er met de tekst geknoeid is zodat jullie mij de rug toe zouden keren en mijn woorden niet meer zouden lezen, zodat de Kracht jullie niet meer zou bereiken. Zie je het?

Er werd mij gevraagd: ‘Wat is Waarheid?’ en ik heb geen antwoord gegeven. Want iemand die vraagt wat Waarheid is, is gesloten. Waarheid voel je met je hart en ziel en is niet te beredeneren met je verstand. Iemand die vraagt wat Waarheid is, kent niet de antwoorden vanuit de intuïtie. In een gesloten toestand van de ziel kan men de Waarheid niet herkennen.

Eén van mijn uitspraken was: ‘Onderzoek alle dingen en behoud het goede’. Dat is je leidraad voor het vinden van de Waarheid. Dat wat goed en zuiver voelt is Waarheid.

Het goede is dat wat liefde in zich heeft en geen angst, want angst is de afwezigheid van liefde.

De Meester door Pyts Boschma

Volgende