5e-DIMENSIE
KOSMOSOFIE

HET IS KLAAR

Wanneer je het hoge licht draagt, de hoge trilling of frequentie, dan ben je anders dan hen die nog niet aan de spirituele weg begonnen zijn. Je kijkt anders naar situaties en mensen. Je beseft ineens dat jij als Lichtbrenger ook ‘wakkerschudder’ bent. De Lichtmensen die nu de vijfdimensionale staat van bewustzijn hebben bereikt zijn zich ervan bewust dat hun eigen innerlijke werk voor het grootste deel gedaan is, het is klaar. Zij hebben zoveel meegemaakt dat ze ook beseffen dat er misschien stukken zijn die er gewoon zijn, die geaccepteerd mogen worden als deel van hen. Besef dat moeilijke situaties in je leven er zijn – of zijn geweest – om je te laten groeien in kennis, wijsheid en bewustzijn. Je hoeft niet alles op te lossen, soms is dat niet mogelijk. Accepteren dat het een levenservaring is die je verder heeft gebracht is genoeg.

Het werk aan jezelf is (zo goed als) klaar, je karma is klaar en je hebt geleerd dat het niet wenselijk is om nieuw karma te creëren. Je beseft dat een heleboel dingen die in je leven spelen niet van jou zijn maar van een ander. Je weet dat reageren vanuit je ego lage trilling is, dus je reageert uit eigenliefde zonder egoïsme of egocentrisme. Dat een ander dat lastig vindt omdat ze jouw manier van reageren niet kennen en geen grip op je kunnen krijgen is hun probleem en niet dat van jou. Je hebt compassie en begrip voor hun oude conditioneringen maar je gaat er niet meer in mee. Je begint Meester te worden.

Je wordt Meester over je gedachten als waarnemer van situaties. Je reageert niet meer op anderen vanuit emotie. Je respecteert en stelt je eigen grenzen en als een ander die grens niet respecteert kom je in eigenliefde voor jezelf op. De Meester heeft ook de tempel gereinigd, hij veegde alles eruit dat niet zuiver was. Je leeft nog steeds gedeeltelijk in de driedimensionale wereld, het is nodig om voor jezelf op te komen als het nodig is. De nieuwe dimensie is anders, daar is harmonie en balans omdat het van een hogere trilling is.

Wij zien jullie op sommige levensgebieden nog worstelen en we zouden je willen omhelzen en tegen je willen zeggen: ‘Vraag ons om je te helpen, vraag alles, alles, alles, want wij staan klaar om je te steunen, te leiden en liefde te geven. Maar nooit ongevraagd, want dat is een inbreuk op je vrije wil. Liefde geven we je altijd, maar als jij je van onze aanwezigheid bewust bent dan kunnen we je zoveel meer liefde laten voelen lief mens. Vraag ons alles’.


De Blue Spirits door Pyts Boschma

Volgende