5e-DIMENSIE
KOSMOSOFIE

HET IS TIJD


Het is tijd. Tijd om vriendelijk en beleefd maar heel duidelijk en standvastig alles te weigeren dat je aangeboden wordt en geen liefde in zich heeft. Het geldt voor alles op je levenspad.

Dat wat uit liefde aangeboden wordt aan de mensen bevat geen angst, geen kwaad, geen slechte bedoelingen en kent geen dubbele, geheime agenda.

Alles dat geen liefde is mag je weigeren aan te nemen, dit is niet alleen toegestaan maar ook zeer gewenst op dit moment in de tijd.

Het plan dat achter de grote verdrukking ligt is zeer complex, diep doordrongen van slechte bedoelingen en omvat veel en veel meer dan datgene waar jullie je hoofdzakelijk mee bezig houden. Zoek en je zult informatie vinden.

Accepteer alleen datgene dat gebaseerd is op liefde voor alle betrokkenen. Er is maar één mensheid. En maak iedereen duidelijk dat alles dat niet op liefde gebaseerd is, niet ten goede komt aan de mensheid.

Dat wat geen liefde kent, kan geen liefdevolle bedoelingen hebben.

HET IS NU ECHT TIJD

Ik pak je bij je hand, kom naast me zitten lief mens, want ik moet je iets vertellen. Kijk me aan en luister naar mijn woorden:

‘Het is tijd! Tijd om te kiezen welke kant je in mee wilt gaan, in de kant van het Licht of in de kant van het on-licht. Je vraagt je misschien af waarom het nu tijd is en waarom en waarvoor je moet kiezen, ik zal het je uitleggen:

Elke dag wordt de energie op Aarde hoger door de instroom van goddelijke Kracht uit de Bron. De Aarde is nu op een trillingsniveau aangekomen waarin het on-licht niet meer kan bestaan, de frequentie is inmiddels zó hoog dat de lagere frequenties geen houvast meer hebben. Tot nu toe was dat nog mogelijk omdat de trillingen dicht bij elkaar lagen, het on-licht kon nog verborgen gehouden worden door zich voor te doen als het Licht en zo de mens te misleiden. Die tijd is voorbij. Het on-licht is transparant geworden door het licht dat er op schijnt, het kan doorzien worden en dat gebeurt al op een heel grote wereldwijde schaal. Mensen zien het on-licht en kijken er doorheen en beseffen hoe duister het is.

Nog niet zo lang geleden heb ik tegen je gezegd dat mensen door de verhoogde energie van uitbarstingen van lagere energieblokkades op emotioneel gebied: uitbarstingen van frustratie, boosheid, verdriet, irritatie of zelfs woede kunnen voorkomen. Dit is het on-licht dat diep uit hun wezen losgetrild wordt en een uitweg zoekt door de verhoogde energie. Ik heb je gezegd geen confrontatie aan te gaan, want de uitbarstingen zijn projecties op de buitenwereld als men nog onbewust is.

Het on-licht dat nu op dit moment nog niet een weg naar buiten gevonden heeft, dus aan het licht gebracht is, en wordt vastgehouden zal nu alleen nog maar meer on-licht aantrekken. Met andere woorden: mensen die zich bewust afsluiten voor liefde, goedheid, waarheid en dat wat er in de wereld gaande is met het diepste on-licht zullen steeds meer negativiteit naar zich toe trekken. Dit is geen oordeel, straf, karma of iets van die orde, maar simpelweg de universele wet van oorzaak en gevolg. Energie van een bepaalde trilling trekt energie van dezelfde trilling aan. Het is de natuurlijke gang van zaken.

Andersom geldt hetzelfde: mensen die leven vanuit het Licht: bewustzijn, liefde, integriteit, authenticiteit, waarheid, respect en positiviteit trekken deze frequentie aan, ze stemmen zich als het ware af op deze frequentie waardoor er meer van het positieve naar hen toe komt.

Daarom is het tijd om te kiezen met welke frequentie je mee wilt gaan, want de splitsing tussen positiviteit en negativiteit is een feit. Velen van jullie die bij het Licht horen hebben ook al gemerkt dat ze geen negativiteit meer verdragen. Men kan niet meer doen alsof, het is een innerlijk proces, de frequentie is een staat van bewustzijn die je niet kunt veinzen. Deze frequentie zal uitgestraald moeten worden vanuit je hele wezen, iets anders is niet mogelijk.

Maar, zul je je afvragen, hoe moet het dan met mijn naasten, de mensen van wie ik houd, maar die een andere keuze maken? Hoe moet ik met hen omgaan? Hoe dan? Ik zeg je: door liefde te blijven geven, door van hen te blijven houden, de dag komt dat ze je nodig hebben. Hou nooit op met liefhebben. Ieder mens draagt een eigen verantwoordelijkheid voor de keuzes die men maakt, maar de universele wet van oorzaak en gevolg geldt voor iedereen. Het is niet aan een ander mens om dat te oordelen of veroordelen. Jij bent verantwoordelijk voor jezelf, jij bent hier om je eigen keuzes te maken, geef iedereen liefde die een andere keuze maakt.

Het is tijd om de dualiteit achter je te laten, om je keuze te maken.

Het is tijd!’

De Meester door Pyts Boschma
Delen is het bewustzijn versterken.

Volgende