5e-DIMENSIE
KOSMOSOFIE

 KIND VAN HEMEL EN AARDE

Er zijn grote machten en krachten aan het werk (geweest) om de mensheid te helpen. Sommigen van jullie zijn zich hiervan bewust, maar de meesten hebben geen enkel idee van wat er gaande is op Aarde. Dat is ook niet nodig, de mensen die het moeten weten zijn op de hoogte en zij nemen nu het stuur over om een nieuwe beschaving op de planeet te realiseren.

Jullie hulp is daarbij nodig om bewustzijn te zijn, het Licht. Door heel kalm en rustig je Waarheid te spreken, standvastig als je eigen autoriteit en in je eigen soevereiniteit.

De grote lichtgolven c.q. bewustzijnsgolven die via de centrale zon worden doorgegeven bereiken nu systematisch de Aarde, zij verhogen en ontsluiten het bewustzijn van mensen. Voor de hoog bewusten onder jullie betekent het dat jullie steeds helderder achter de zogenaamde ‘sluier’ kunnen zien, deze wordt steeds dunner, het licht vloeit steeds sneller en sterker in jullie wezen. Voor de onbewusten betekent het dat er langzaam maar zeker vragen opkomen in hen die hen aan het denken zetten.

Bedenk dat liefde de sterkste kracht is in het universum. Door jezelf lief te hebben zonder egoïsme of egocentrisme zul je het licht uitstralen, bewustzijn van Wie en Wat je Bent, een goddelijke creatie van de Goddelijke Schepper. Jij bent magnifiek, met een eigen vrije wil, autonoom, je eigen autoriteit. Jij hebt recht op liefde, recht op persoonlijke vrijheid, recht op respect, recht op volledig jezelf te mogen zijn, recht om het Licht te zijn om Wie en Wat je Bent.

Jij bent een kind van de Aarde én van de Hemel en jij bent degene die in eenheid met de mensheid deze prachtige planeet gaat herstellen in al haar glorie.

De tijd is gekomen. De tijd is nu!

De Blue Spirits door Pyts Boschma

Delen is het Licht versterken.


VOLGENDE