5e-DIMENSIE
KOSMOSOFIE

DE AKASHA

De Akasha kronieken zijn een bewustzijnsdimensie waarin de vibratie van elke ziel en zijn reis ligt opgeslagen. Dit bewustzijnstrillingslichaam is overal geheel aanwezig en altijd, waar ook ter wereld, volledig toegankelijk. Als zodanig vormen de kronieken een op ervaring gebaseerd kennislichaam dat niet alleen alles bevat wat elke ziel in de loop van zijn bestaan ooit heeft gedacht, gezegd en gedaan, maar waarin ook alles ten aanzien van zijn toekomstige mogelijkheden is vastgelegd. We zullen de hierboven staande definitie in kleinere delen opsplitsen – te beginnen met de betekenis van het begrip bewustzijnsdimensie.

Een bewustzijnsdimensie is een gebied van de onzichtbare wereld die we kunnen ervaren. Een ander voorbeeld hiervan is de droomwereld. Het is een kennisbank die opgeslagen is in je DNA. Het bevat je complete geschiedenis en blauwdruk - talenten, eigenschappen, gaven, universele herinneringen, herinneringen aan vorige levens enz. Dat er bewustzijnsdimensies bestaan is wetenschappelijk aangetoond door metingen van het brein. 

 Wanneer je toegang krijgt tot de Akasha Kronieken kom je in het goddelijke universele bewustzijn waarin we de Eenheid met alles dat Is herkennen. We kunnen de informatie dan 'inzien' of het wordt ons meegedeeld. Er is niet alleen een persoonlijke Akasha, maar ook een Akasha van de Aarde en van het Universum. 

De Akasha Kronieken kunnen worden geraadpleegd door een Akasha Reader. Deze 'lezer' moet zelf een hoger bewustzijn hebben om toegang te krijgen tot de eigen Akasha en aanvullende toestemming om de Akasha van een andere persoon te kunnen 'lezen'. De toegang wordt in een meditatie verleend door de Heren van de Akasha. Zonder hun toestemming krijg je geen toegang tot informatie. De Akasha kan alleen ten goede worden gebruikt en is daarom niet toegankelijk voor mensen met een kwade bedoeling.

 De Akasha kronieken bezitten ook informatie uit vorige levens, daarvoor is het dus nodig om het begrip reïncarnatie te accepteren. Alle zielen zijn eeuwig. 

De Akasha is veranderlijk en wordt beïnvloed door de vrije wil van de mens. Er is een goddelijke blauwdruk, een goddelijk plan voor de ziel, maar de mens heeft het geschenk van de vrije wil ontvangen en kan er daarom voor kiezen om niet de blauwdruk te volgen. De ziel zal echter constant duwtjes aan de mens geven om weer terug te komen op het pad van de originele blauwdruk.  

door Pyts - Akasha reader

Volgende

Terug