5e-DIMENSIE
KOSMOSOFIE

 DNA UPGRADES

Een channeling van Kryon door Lee Caroll

Ik spreek over een energie die nu fysiek aanwezig is op Aarde. Er zijn driedimensionale gebeurtenissen die de fysieke wereld momenteel veranderen. We hebben al vier jaar lang gezegd dat deze verandering zou komen. De voorspellingen waren duidelijk op hun eigen, maar vage manier: het bewustzijn van de planeet Aarde zou gaan verschuiven, dat de planeet ‘zachter’ zou worden en dat er onverwachte dingen zouden gaan gebeuren. We hebben je zelfs verteld over de ‘wildcards’ die zouden komen en dat er nog meer zou komen; kenmerkende ontwikkelingen, uitvindingen die je niet had verwacht, ontwikkelingen die je niet verwachtte, welwillendheid die je niet verwachtte. Er komt een zachtere energie naar je toe en dat is heel prachtig. En de meesten van jullie zeiden dat het mooie, goede voorspellingen waren, maar ik zal je vertellen wat er echt gebeurt. Ik zal je vertellen wat er fysiek met je gebeurt, wat de werkelijkheid is die verandert.

Het draait allemaal om je DNA! Het is niet een simpel chemisch proces in je lichaam. Je DNA is een goddelijk, multidimensionaal onderdeel. Het chemische molecuul dat jij DNA noemt is overal te vinden in het universum. Het is Leven, het is de manier waarop leven gevormd wordt, het is het patroon en de geometrie van Leven dat overal is. Jij kunt dit zien en begrijpen, velen zullen het begrijpen (!), anderen begrijpen er niets van. Het DNA verandert en het kan alleen op een natuurlijke manier veranderen. Je ontvangt op geen enkele manier chemische veranderingen vanuit het universum, het kan alleen maar op een natuurlijke manier.

(Ik hoop dat je nu veel duidelijk wordt nu je deze woorden van Kryon leest. PB)

Zesentwintig jaar geleden vertelde ik (Kryon) dat het magnetisch Veld van de planeet zou veranderen. En het IS veranderd, want het magnetisch Veld is gerelateerd aan en verweven met het menselijk bewustzijn. Zo het Veld, zo het menselijk bewustzijn. Het Veld is al vele levens lang zo ongeveer hetzelfde geweest en nu beweegt het en het beweegt veel en vaak. Het beweegt zodat het ‘iets’ kan ontvangen en opnemen dat nu wordt ontvangen en opgenomen. Jullie bewustzijn verplaatst het Veld voor ‘iets’ dat onderweg is naar het Veld. Het is een energie die de evolutie van de mens naar een hoger plan tilt en het is puur natuurlijke energie, het is puur natuur.

We hebben je al langere tijd verteld dat de planeet zich verplaatst naar een plek in het heelal waar ze nog nooit eerder is geweest. Dit is geen esoterisch verhaal. Stel de volgende vraag maar aan een astronoom: ‘Is het zonnestelsel momenteel uit een beschermende bubbel aan het komen en verplaatst het zich naar een nieuw soort energiestraling of hoe je het ook noemen wilt en is dit al eerder voorgekomen? Is het mogelijk dat ons zonnestelsel een beschermende laag kwijt raakt die er altijd is geweest?’.

Je moet goed begrijpen dat het zonnestelsel altijd in beweging is, het cirkelt om het centrum van het melkwegstelsel. Jullie zijn constant op een nieuwe tijd en plaats in het heelal, maar er is altijd maar één soort energie geweest, altijd hetzelfde, en nu verandert dat. Het verandert! Wat gebeurt er?

De nieuwe energie heeft invloed op jullie zon, want deze energie is daarvoor ontworpen/gemaakt. Wat zou je zeggen als ik je vertel dat deze energie er altijd al is geweest en op jou wachtte totdat jij het markeerpunt in bewustzijn (2012 PB) gepasseerd was. Dit is een evolutionaire energie die invloed zal hebben op de zon, de heliosfeer van de zon die het dan doorgeeft aan het magnetisch Veld van de Aarde en dat Veld verplaatst zich en beweegt om nieuw bewustzijn op te nemen en daarmee beschikbaar voor jou te maken.

(Ik hoop dat je nu begrijpt waarom er mensen zijn die de zon willen verduisteren, maar het zal niet werken. PB)

En hiermee zijn de profetieën van de oude volken vervuld!

De nieuwe energieën die zich in de ruimte bevinden hebben invloed op jullie zon en de heliosfeer van de zon verandert. Om deze energie op te kunnen nemen moest er weinig activiteit op jullie zon zijn, ze moest ‘rustig’ zijn. Vraag een astronoom over de toestand van de zon en de cycli van de zon op dit moment en vraag in welke stralingsperiode de zon zich op dit moment bevindt en de astronoom zal je kunnen vertellen dat het erop lijkt dat de zon één van de rustigste periodes doormaakt die er ooit geweest is. Zonnestormen en zonnevlammen zijn verstoringen in het multidimensionale Veld dat de heliosfeer van de zon omringt. We wilden dat het zo rustig mogelijk was, deze periode is hiervoor geschapen. De zon is rustig en het heeft invloed op je weersomstandigheden, ook dat hebben we je verteld.

Door de rust van de zon zijn er weersomstandigheden die we ook voorspeld hebben en die alles te maken hebben met de energie die onderweg is. Dit is puur natuurlijk. Vraag het aan de astronomen, sommigen van hen maken zich hier zorgen over, anderen niet. Dit alles heeft invloed op JOU. Nu weet je waarom het magnetisch Veld van de Aarde is veranderd en wanneer het is veranderd. Dit is puur natuur.

En nu de esoterische betekenis.

Nu dit gebeurt, herinneren we je aan de informatie die we jullie gegeven hebben over de ‘nodes en nulls’ (een erg moeilijk te vertalen begrip, zoek informatie hierover op Internet, het is een soort tijdsslot, een tijdscapsule PB). Denk je dat het mogelijk is dat ooit de Pleiadiers van deze verandering op de hoogte waren? Dat zij dit markeerpunt kenden? Dat zij de profetieën geschreven of doorgegeven hebben? Dat zij de Maya kalender beïnvloed hebben? Ja natuurlijk!

De nodes en nulls (tijdsslot of tijdscapsule) zijn snelheidsmachines die invloed uitoefenen op de Velden rondom de Aarde: het bewustzijnsveld, het kristallijne veld, het herinneringenveld, het magnetisch veld. Alle velden die zich om de Aarde bevinden worden beïnvloed en gevoed door de nodes en nulls (tijdcapsules).

De Velden en het samenvloeien van energieën die veranderen en verschuiven hebben rechtstreeks invloed op één ding: JOUW DNA.  Het DNA van de mens is klaar om te veranderen en te verschuiven. Je kunt het niet onder een microscoop zien. Van het menselijk DNA wordt 90% gezien als junk DNA, maar dat is het niet! Het bezit multidimensionale informatie en het is er klaar voor om nieuwe, aanvullende multidimensionale informatie te ontvangen van de bronnen die ik zonet genoemd heb.

Je DNA zal als een soort antenne in je lichaam de informatie ontvangen en het zal verschuiven en veranderen en het heeft invloed op de genen. (Hierna volgt een hele lange passage over kinderen die met deze informatie geboren zijn en geboren zullen worden)

Ik (Kryon) wil het de Genesis cellen noemen die nu ingeschakeld worden (N.B. in Genesis staat het scheppingsverhaal – Genesis cellen zijn scheppingscellen) Wanneer je naar je cellen kijkt is dat wat er staat te gebeuren het beste te omschrijven als ‘je cellen en DNA worden ingeschakeld’. Jij gaat je DNA loslaten uit een soort gevangenis. Het is bevrijding, het wordt bevrijd van alle beperkingen. Het is geen DNA activatie maar DNA bevrijding. Je bevrijdt datgene dat verborgen was.

Nu stel je de vraag: maar hoe dan?

Ik wil je er even subtiel aan herinneren dat je toch hulp hebt? Denk je nu werkelijk dat dit alles alleen door jou kan worden gedaan? De hulp bestaat uit het hele melkwegstelsel, het heelal, de tijdscapsules en God. Alles speelt samen om jou de gelegenheid te geven om je DNA vrij te maken.

Oude zielen er is iets dat jullie moeten weten: je hoeft hier niet op te wachten, het is beschikbaar, jij als oude ziel bezit op dit moment alle innerlijke mogelijkheden om je DNA vrij te maken. Jouw DNA zit vol informatie en sjablonen, patronen van het leven zelf. Maar die sjablonen zijn niet compleet, je bezit er delen van. Wat jij niet weet is dat deze sjablonen allemaal een eigen uniek patroon hebben en als zij een deel van het patroon beschikbaar hebben dan zal het sjabloon de ontbrekende delen naar zich toetrekken. Heb je dit begrepen? Als je een deel van het geheel bezit, dan trekt dat deel de andere ontbrekende delen aan door het te willen en te wensen.

Zodra deze delen aangetrokken worden, als ze als het ware magnetisch naar elkaar toe getrokken worden, vliegen ze naar elkaar toe en ze voegen zichzelf tot één geheel. Jullie bezitten allemaal delen van het sjabloon. En al deze delen in een oude ziel zijn er klaar voor om zich te verbinden met de andere delen van het sjabloon. Deze delen leggen al contact met de ontbrekende delen. En dit is wat jij kunt in deze nieuwe energie. Jij gaat het sjabloon compleet maken, alle delen samenvoegen die je nu mist. Één van de sjablonen die altijd zal blijven bestaan binnen jouw DNA is een soort handleiding voor het leven, het zijn de Genesis cellen, de cellen van de schepping, van jouw geboorte, je originele cellen zijn nog steeds in je sjablonen aanwezig.

Oude ziel, deze cellen zijn voor jou beschikbaar. Je kunt het sjabloon compleet maken door affirmaties, bewustzijn en meditatie. Jij communiceert met je Genesis cellen, je stamcellen, het is er klaar voor om je Genesis cellen vrij te maken en te activeren.

Wat dit voor jou betekent? Het is een snelweg naar verlichting. Kun jij je voorstellen, hoe oud je ook bent, dat de Genesis cellen voor je beschikbaar zijn oude ziel? Ik (Kryon) blijf je een oude ziel noemen is je dat opgevallen? Jij bezit als oude ziel sjablonen die een jonge ziel nog niet heeft. Jij hebt ervaring, jij herkent wat er gaande is. Jij weet teveel, jij voelt teveel, anders zou je dit niet eens lezen. Je hoeft er niet aan te twijfelen dat je een oude ziel bent. Je wist dat er iets bijzonders zou gebeuren, zou komen met het binnenkomen van al deze nieuwe energie.

Hoe herken je een oude ziel?

Door hun compassie, het medeleven dat ze bezitten. Het geheim om je Akasha (de geheugenbank van je DNA – PB) te onderzoeken is het hebben van een medelevend bewustzijn. Dit is het stukje informatie dat je ontbrak. Als je wilt ontdekken wat er in je Akasha aanwezig is, zul je compassie met jezelf moeten hebben, geen boosheid, zorg om en voor anderen en de zuiverheid van God binnen in jou.

Compassie wordt gecreëerd door medelevend te zijn. Een oude ziel weet wat dit betekent, door medelevend te zijn geeft je Akasha de informatie vrij die je nodig hebt, hierdoor wordt het beschikbaar. Compassie is wat je nodig hebt, deze emotie zal de wereld veranderen. Compassie creëert een nieuwe samenleving, de mensheid komt daardoor een tree hoger op de ladder van de evolutie. Zonder compassie en zorg voor anderen zal het niet werken – in feite zal er dan niets werken.

Er is al een tweedeling gaande van mensen mét en zonder compassie en het zal heel duidelijk worden. Zorgend, bezorgd, meelevend of onverschillig, het is een manier van denken en leven, een mindset. Die tweedeling zul je zien gebeuren. Maak je er geen zorgen over.

Als je de instrumenten van de Meester hanteert schijnt het Licht om je heen. Er is geen beperking meer van het Licht, er zijn geen ziektes meer, ze zullen je niet meer kunnen raken. Compassie is de sleutel. De maatschappij zal deze tweedeling sneller aan je laten zien dan je denkt. Wacht maar gewoon af. Er komen nog een paar wildcards. Er is welwillendheid in deze nieuwe energie.

Ik ben Kryon en ik houd van de mensheid.

 

Vertaling van audio: Pyts Boschma

30 maart 2021

VOLGENDE