5e-DIMENSIE
KOSMOSOFIE

DAT WAT NIET MEER ZO IS 

Je bevindt je in de nieuwe energie, maar er is bij jullie nóg meer bewustzijn nodig op welke vlakken en in welke situaties jullie nog oude energie gebruiken en/of genereren. Jullie hebben dat nog niet goed in de gaten.

Er zijn oude overtuigingen die jullie aangeleerd zijn en die in jullie conditionering vastgehecht zijn die je kwijt moet, ze zijn niet waar, niet juist en het is nodig dat je ze verandert.

Het is je geleerd dat de geschiedenis zichzelf herhaalt. Dat was altijd het geval: oorlogen, haat en nijd, honger, armoede, het zijn allemaal onderwerpen die ‘gewoon’ zijn geworden in de oude energie. Maar in de nieuwe energie wordt nieuwe geschiedenis geschreven, de oude energie is er niet meer en werkt ook niet meer. ER WORDT NIEUWE GESCHIEDENIS GESCHREVEN! Door jou, door de mensen. De geschiedenis kán zich niet meer herhalen, die energie bestaat niet meer.

Het is je geleerd dat je nooit boven jezelf uit zult kunnen stijgen, als je voor een dubbeltje geboren bent wordt je nooit een kwartje. Er is altijd iets dat je tegenhoudt, je bent nooit genoeg. Deze oude conditionering is weg, de oude energie is weg. Je kunt álles! Je zit niet vast. Je bent ontwaakt. Je hebt talenten die je nog nooit eerder gehad hebt. Jij bent deel van de ascensie, het licht, de grote verschuiving binnen het universum, je bent níet van de misleiding. Je kunt alles zijn wat je maar wilt, ga niet voor minder en geloof niets minder.

Het is je geleerd dat je niet de moeite waard bent, dat je klein bent, je plaats moet kennen, dat je niet moet menen dat je mag veranderen. Hoe kun je dát geloven? Hoe heb je het ooit kunnen geloven? In jou is de grootsheid van God, in jouw schijnt het Licht van God, je bent deel van God. Welke ouder zou dit tegen een kind zeggen? Weet je hoe wreed het is dat je dit altijd hebt moeten geloven, opgelegd door anderen? Jij bent goddelijk, je bezit het Leven zelf, je bezit Liefde, Bewustzijn, Licht. Jij bent de moeite waard, je bent groots in je mens zijn, jou komt respect en waardering toe, jij mag elke dag veranderen want het Leven dat in je stroomt is een proces, het stroomt! Er wordt van je gehouden.

Het is je geleerd dat de liefde van God menselijk is, het is je geleerd dat God een mens is. Dit is niet juist! God is geen mens en heeft geen menselijk bewustzijn en ook geen menselijk liefde. De liefde van mensen is voorwaardelijk. De liefde van God is onvoorwaardelijk, want hij is de liefde zelf (ik gebruik het woord ‘hij’ voor schrijfgemak). Wat en Wie God is ligt ver buiten je menselijke begripsvermogen. God is de Schepper van het Omniversum, van Leven en Alles dat Is. Dit kun jij op geen enkele manier bevatten en dat is ook niet nodig, God zegt zelf: “Ik ben die Ik ben”. Leg jij maar eens uit wat die woorden betekenen. Vergelijk God nooit met een mens.

Het is je geleerd dat de duisternis aan de macht is en dat het een eigen identiteit heeft, dat het uit de hemel gevallen is op Aarde. Dit is niet juist. De duisternis is geen persoon, geen wezen, geen gevallen engel, geen macht of kracht. Het zijn mensen die ervoor gekozen hebben om duister te zijn. Mensen die vanuit het duister leven worden gedreven door hebzucht. Maar het Licht heeft gewonnen, de duisternis is niet meer de baas op Aarde.

SAMENVATTEND

Er wordt nieuwe geschiedenis geschreven, wat nu gebeurt op aarde is nog nooit eerder gebeurd.

Jij bent deel van de ascensie, jij kunt álles.

Jij bent groots en de moeite waard omdat je leeft.

God is de Schepper van het Universum, je kunt niet bevatten wat God is.

Het Licht heeft gewonnen, het duister is menselijk, geen macht of kracht en is niet de baas op Aarde.

BRON: KRYON 

VOLGENDE