5e-DIMENSIE
KOSMOSOFIE

LICHTZUILEN

Er waart een apart fenomeen rond de Aarde: Lichtzuilen aan de nachtelijke hemel, ze worden overal gezien. Maar, wat zijn het voor verschijnselen? Natuurlijk kan er zeer waarschijnlijk een logische, natuurlijke verklaring voor worden gevonden, maar ze zijn wel intrigerend omdat er in meerdere bronnen over wordt gesproken. Ik kreeg van een groepslid door dat in het Kennisboek deze lichtzuilen vermeld staan, maar ook worden ze genoemd in de channelings van Blossom Goodchild ( https://www.wakkeremensen.org/channelingen-a-j/blossom-goodchild/blossom-goodchild-de-galactische-federatie-van-licht-4/)

In het boek van Radu Cinamar: Het Mysterie van Egypte (deel III) staat een heel aparte beleving van Cézar, een hoog spiritueel mens. Hij ‘reist in de tijd’ in meditatieve toestand en komt uit bij de holografische voorstelling van de kruisiging van Jezus, of liever vlak nadat Jezus aan het kruis gestorven is. Hij beschrijft wat hij dan ‘ziet en ervaart’. Hij beseft dat deze gebeurtenis bewust buiten de evangeliën weg gehouden is, er is zoveel verzwegen dat een totaal andere kijk op alles zou hebben gegeven. Lees het onderstaande fragment maar eens door en sluit niet uit dat dit werkelijk gebeurd kan zijn. Hoe anders zouden we nu dan in het leven staan? Hoe anders zouden we tegen het leven van de Meester aankijken?

En, hoe gewetenloos van de mensen die dit en nog veel, veel meer verzwegen hebben. Ieder mens heeft recht op alle informatie om zelf een mening te kunnen vormen en keuzes te kunnen maken.

De woorden hieronder zijn waar, tenzij ze niet waar zijn. Voel het voor jezelf in.

Citaat van Cézar:
“De projecties lieten de schemering zien kort nadat Jezus van het kruis was gehaald. Toen gebeurde er iets bijna magisch. Ik zag hoe zich snel enorm donkere wolken aan de hemel verzamelden en zich boven de heuvel centreerden, terwijl ze langzaam neerdaalden tot op slechts enkele tientallen meters boven de hoofden van de mensen die daar nog aanwezig waren. Ik zal ook dreigende bliksemschichten uit die wolken komen en het zorgde voor apocalyptische beelden. Er ontstond een vreselijke aardbeving, enkele kruisen storten neer op de grond, samen met de gekruisigde mannen. De heuvel scheurde en stortte in elkaar. In de duisternis die door het onweer was ontstaan, verschenen langzaam uit de violet-grijze wolken twee reusachtige schijven aan de hemel, de randen ervan hadden een soort lichten, die oranje en blauw van kleur waren. De lichten schenen om de randen van de schijven heen te gaan. Enkele seconden daarna werden boven de heuvel en boven de nabijgelegen stad op bepaalde afstanden enorme kegels van intens licht geprojecteerd, die alles eronder tot op het kleinste detail verlichtten. Een van de schijven bleef boven de heuvel hangen terwijl de andere langzaam naar de stad zweefde. De mensen die aanwezig waren bedekten doodsbang hun oren vanwege het donderende, angstaanjagende geluid dat uit de schijven kwam.”

De mensheid is altijd voorgehouden dat we alleen in dit enorme universum zijn, dat er buiten de Aarde geen levende wezens zijn. Als je buiten staat op een heldere nacht en naar de sterren kijkt kun je voelen dat het niet logisch is dat in die oneindigheid geen leven te vinden zou zijn. Totaal onlogisch.

Let op de tekens in de lucht wordt vaak gezegd in allerlei bronnen. Natuurlijk kan ook dát gemanipuleerd worden, men is technisch tot veel in staat. Maar, wat men nooit kan beïnvloeden is jouw intuïtie, je innerlijk kompas. Voel bij alles wat je leest, ziet of hoort wat je intuïtie erover zegt en je zit op het juiste spoor.

Door Pyts Boschma

Volgende