5e-DIMENSIE
KOSMOSOFIE

LIEFDE

Ook al vertel ik ja alles in de taal van de engelen, als er geen liefde in mijn woorden is, zeggen de woorden niets.
Ook al vertel ik je alle geheimen van het universum en geef ik je alle kennis, als er geen liefde in mijn woorden is, zegt het niets.
Ook al deel ik alles met je, maar als er geen liefde is heeft het geen waarde.
De liefde is geduldig en tolerant.
De liefde is vergevingsgezind.
De liefde is niet jaloers.
De liefde is eenvoudig.
De liefde is open en eerlijk.
De liefde kwetst nooit het gevoel.
De liefde is niet egocentrisch.
De liefde is niet verbitterd.
De liefde rekent een vergissing niet aan.
De liefde is blij met de waarheid.
De liefde verdraagt, gelooft, vertrouwt en is hoopvol.
De liefde is eeuwig.
Als de volmaakte liefde er is, zal alles dat geen liefde is verdwijnen.
Toen ik een kind was, praatte ik als een kind, voelde ik als een kind, overlegde ik als een kind.
Nu ik een mens geworden ben, ben ik geen kind meer.
Nu weet ik wie en wat ik ben, de sluier is verdwenen.
En ik weet dat Hij mij kent.

En dan blijft geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste kracht is de liefde.
(1 Kor. 13). De verloren en vergeten theologie van Paulus, omgezet door mij in woorden van nu. Ooit was deze tekst de basis van mijn eindscriptie tijdens mijn theologiestudie. Niet alles is verdraaid, vervalst of vervormd. Paulus geeft in deze tekst de kern van de leer van de Meester aan de mensen. De Meester gaf maar één gebod: ‘Heb elkaar lief’. Liefde voor de mens, eenheid, saamhorigheid, gezamenlijke kracht is op dit moment onze overleving. Zie in ieder ander mens de levensenergie van God, soms verdwaald in deze wereld, maar daarmee niet verloren, want liefde en God zijn eeuwig.


Pyts Boschma

Volgende