5e-DIMENSIE
KOSMOSOFIE

MULTIDIMENSIONALITEIT - Een uitleg

 

In een reactie op één van mijn artikelen werd gevraagd: ‘Er is toch alleen het Nu? Vage begrippen allemaal’. En ik heb beloofd aan de mensen die reageerden om te proberen het begrip multidimensionaliteit uit te leggen aan de hand van een paar simpele voorbeelden die beslist niet volledig alles weergeven, maar wel een indicatie van wat het betekent.

Dimensie: een dimensie is een staat/level/toestand van bewustzijn. Je hebt verschillende staten van bewustzijn zoals je instinct bijvoorbeeld. Een hete kachel, je weel instinctief dat je daar niet aan moet komen. Je ziet onverwacht een hele dikke, zwarte spin verschijnen (voor degenen die dit eng vinden zoals ik) Je schrikt je een hoedje en griezelt alle kanten top. Dat is een staat van bewustzijn. Dan is er de staat van bewustzijn waarin je keuzes moet maken bijvoorbeeld. Je verstand komt in actie, je moet erover nadenken wat je gaat kiezen. Daarnaast is er de staat van bewustzijn bijvoorbeeld waarin je verstand, je gevoel en je hart bij betrokken is als je een keuze moet maken. Deze staat van bewustzijn vergt meer besef van alles dat met een keuze te maken heeft, ook de gevolgen. Als je gaat mediteren ben je weer in een andere staat van bewustzijn, je plaatst jezelf buiten je gedachten of je visualiseert een beeld. De hoogste staat van bewustzijn die we op dit moment kunnen bereiken is de staat van het ervaren van goddelijke liefde en vrede, gelukzaligheid en compleet buiten de tijd zijn.

De indeling van dimensies – of levels van bewustzijn – wordt vaak uitgedrukt in getallen: de 1e tot de 5e dimensie. Maar dimensies zijn geen scherp afgebakende toestanden, ze vloeien in elkaar over. Stel je bent aan het mediteren en voelt je fantastisch omdat je de goddelijke vrede en liefde door je voelt stromen. Je opent je ogen en er bungelt een dikke, zwarte spin voor je neus. BAM. Omdat bewustzijn dus van de ene naar de andere dimensie vloeit is er geen afgebakend veld. Daarom wordt er gesproken van multi (veel of meerdere) dimensionaliteit (staten van bewustzijn).

En alles speelt zich af in het Nu, dat is volledig juist. Want het NU vloeit ook van de ene seconde in de volgende. Het Nu is ook niet af te bakenen met grenzen.
Er zijn dus veel (multi) velden/staten/toestanden van bewustzijn (dimensies – dimensionaliteit) die in elkaar overvloeien van het ene Nu naar het volgende Nu.

Ik hoop dat het op deze manier duidelijk is wat bedoeld wordt met het woord multidimensionaliteit.

Door Pyts Boschma


 


Volgende