5e-DIMENSIE
KOSMOSOFIEDe 5e DIMENSIE

De 5 e Dimensie is een nieuw bewustzijnsniveau waar we ons óf al bevinden of naar toe bewegen. Het is een niveau waar je niet opeen in stapt, maar dat zich langzaam voor je opent. Het is een verruimd bewustzijn, nieuwe inzichten, hogere trilling, meer innerlijk weten. Het kan pas bereikt worden als er voldoende ballast uit de lagere dimensies verwerkt en losgelaten is. 

De nieuwe dimensie

Kenmerken van het ascensieproces

In de 5e Dimensie

Kenmerken voor de nieuwe tijd 

Op de juiste weg naar je levensdoel


 Terug naar HOME